(Е15-Е16) ІНШІ ПОРУШЕННЯ ОБМІНУ ГЛЮКОЗИ ТА ВНУТРІШНЬОЇ СЕКРЕЦІЇ ПІДШЛУНКОВОЇ ЗАЛОЗИ

ІНШІ ПОРУШЕННЯ ОБМІНУ ГЛЮКОЗИ ТА ВНУТРІШНЬОЇ СЕКРЕЦІЇ
ПІДШЛУНКОВОЇ ЗАЛОЗИ (Е15-Е16)

E15 Недiабетична гiпоглiкемiчна кома
Інсулінова кома, спричинена дією лікарського засобу, не пов’язана з діабетом
Гіперінсулінізм з гіпоглікемічною комою
Гіпоглікемічна кома БДВ
Якщо необхідно ідентифікувати лікарський засіб, що спричинив захворювання, використовують додатковий код зовнішньої причини (Клас 20).

E16 Інші порушення внутрішньої секреції підшлункової залози

E16.0 Медикаментозна гіпоглікемія без коми
Якщо необхідно ідентифікувати лікарський засіб, що спричинив захворювання, використовують додатковий код зовнішньої причини (Клас 20).

E16.1 Інші форми гіпоглікемії
Функціональна негіперінсулінемічна гіпоглікемія
Гіперінсулінізм:

  • функціональний
  • БДВ

Гіперплазія панкреатичних острівцевих бета-клітин БДВ
Енцефалопатія після гіпоглікемічної коми

E16.2 Гіпоглікемія, неуточнена

E16.3 Підвищена секреція глюкагону
Гіперплазія ендокринних клітин підшлункової залози з гвперсекрецією глюкагону

E16.4 Підвищена секреція гастрину
Гіпергастринемія
Синдром Золлінгера-Еллісона

E16.8 Інші уточнені порушення внутрішньої секреції підшлункової залози
Підвищена секреція ендокринною частиною підшлункової залози:

  • рилізінг-гормону гормону росту
  • панкреатичного поліпептиду
  • соматостатину
  • вазоактивного інтестинального поліпептиду

E16.9 Порушення внутрішньої секреції підшлункової залози, неуточнене
Гіперплазія острівцевих клітин БДВ
Гіперплазія ендокринних клітин підшлункової залози БДВ