КЛАС 15 Зміст

КЛАС 15
ВАГІТНІСТЬ, ПОЛОГИ ТА ПІСЛЯПОЛОГОВИЙ ПЕРІОД (O00-O99)

Даний клас містить наступні блоки:

O00-O08 Вагітність з абортивним результатом

O09 Тривалість вагітності

O10-O16 Набряк, протеїнурія та гіпертензія під час вагітності, пологів та у післяпологовому періоді

O20-O28 Інші хвороби матері, пов’язані переважно з вагітністю

O30-O48 Стан плода, амніотичної порожнини та можливі ускладнення пологів, які вимагають надання медичної допомоги матері

O60-O75 Ускладнення під час пологової діяльності та пологів

O80-O84 Розродження

O85-O92 Ускладнення, пов’язані переважно з післяпологовим періодом

O94-O99 Інші акушерські стани, не класифіковані в інших рубриках

Примітка:
Наведені у даному класі коди використовуються для станів, пов’язаних з або зумовлених вагітністю, пологами або післяпологовим періодом (пов’язаних з материнством або допомогою породіллі).

Виключено:
Вагітність, випадкова (Z33)
травми, отруєння та деякі інші наслідки дії зовнішніх причин (S00T98)
Спостереження за перебігом нормальної вагітності (Z34.-)