КЛАС 1 Зміст

КЛАС 1 ДЕЯКІ ІНФЕКЦІЙНІ ТА ПАРАЗИТАРНІ ХВОРОБИ (A00-B99)
▼0110

Даний клас містить наступні блоки:

A00-A09 Кишкові інфекційні хвороби

A15-A19 Туберкульоз

A20-A28 Деякі бактеріальні зоонози

A30-A49 Інші бактеріальні хвороби

A50-A64 Інфекційні хвороби, що передаються переважно статевим шляхом

A65-A69 Інші хвороби, спричинені спірохетами

A70-A74 Інші хвороби, спричинені хламідіями

A75-A79 Рикетсіози

A80-A89 Вірусні інфекційні хвороби центральної нервової системи

A92-A99 Вірусні гарячки та вірусні геморагічні гарячки, що переносяться членистоногими

B00-B09 Вірусні інфекційні хвороби, які характеризуються ушкодженням шкіри та слизових оболонок

B15-B19 Вірусний гепатит

B20-B24 Хвороби, зумовлені вірусом імунодефіциту людини [ВІЛ]

B25-B34 Інші вірусні хвороби

B35-B49 Мікози

B50-B64 Протозойні хвороби

B65-B83 Гельмінтози

B85-B89 Педикульоз, акаріаз та інші інфестації

B90-B94 Наслідки інфекційних та паразитарних хвороб

B95-B97 Бактеріальні, вірусні та інші інфекційні агенти

B99 Інші інфекційні хвороби
Включено:
Хвороби, які слід розглядати як такі, що передаються контактним чи трансмісивним шляхом
Використовуйте додатковий код (Z06-Z07) для позначення стійкості до протимікробних та протипухлинних препаратів.
Виключено:
Носійство чи підозра на носійство збудника інфекційної хвороби (Z22.-)
Деякі локалізовані інфекції - див. класи, що відносяться до систем організму
Грип та інші гострі респіраторні інфекції (J00-J22)


Друк