17 ВРОДЖЕНІ АНОМАЛІЇ, ДЕФОРМАЦІЇ ТА ХРОМОСОМНІ ПОРУШЕННЯ