b130 Функції енергії та спонукання до дії

b130 Функції енергії та спонукання до дії

Загальні ментальні функції фізіологічного і психологічного механізмів, які спонукають індивіда наполегливо рухатися до задоволення конкретних потреб і загальних завдань

Винятки:

      b1300 Рівень енергії
Ментальні функції, що продукують життєву силу та стійкість

      b1301 Мотивація
Ментальні функції, що продукують стимул до дії; свідома чи несвідома рушійна сила до дії

      b1302 Апетит
Ментальні функції, що продукують природне прагнення або бажання, зокрема природне та періодичне бажання до їжі та пиття.

      b1303 Тяга
Ментальні функції, що продукують нагальну потребу споживання речовин, включно з речовинами, якими можна зловживати.

      b1304 Контроль імпульсів
Ментальні функції, що регулюють і протидіють раптовим інтенсивним нагальним потребам щось робити.

      b1308 Функції енергії та спонукання до дії, інші уточнені

      b1309 Функції енергії та спонукання до дії, неуточнені