(C81-C96) ЗЛОЯКІСНІ НОВОУТВОРЕННЯ ЛІМФОЇДНОЇ, КРОВОТВОРНОЇ ТА СПОРІДНЕНИХ ТКАНИН (C81-C96)

ЗЛОЯКІСНІ НОВОУТВОРЕННЯ ЛІМФОЇДНОЇ, КРОВОТВОРНОЇ ТА СПОРІДНЕНИХ ТКАНИН (C81-C96)
Виключено: вторинні та неуточнені новоутворення лімфатичних вузлів (C77.-)

C81 Хвороба Ходжкiна
▼0222

C81.0 Переважно лімфоцитарний варіант

C81.1 Склеро-нодулярний (класичний) варіант

C81.2 Змішано-клітинний (класичний) варіант

C81.3 Варіант (класичний) з лімфоцитарним виснаженням

C81.4 Варіант (класичний) з величезним числом лімфоцитів
Виключено: переважно лімфоцитарний варіант (С81.0)

C81.7 Інші форми (класичні) хвороби Ходжкіна

C81.9 Хвороба Ходжкіна, неуточнена
Лімфома Ходжкіна:
• класична
• БДВ

C82 Фолiкулярна (нодулярна) неходжкінська лімфома
▼0222 Виключено: лімфома зі зрілих Т/NK-клітин (C84.-)

C82.0 Фолікулярна лімфома 1 стадії

C82.1 Фолікулярна лімфома 2 стадії

C82.2 Фолікулярна лімфома 3 стадії, неуточнена

C82.3 Фолікулярна лімфома 3а стадії

C82.4 Фолікулярна лімфома 3b стадії

C82.5 Дифузна лімфома з клітин центрів фолікулів

C82.6 Шкірна лімфома з клітин центрів фолікулів

C82.7 Інші типи фолікулярної неходжкінської лімфоми

C82.9 Фолікулярна неходжкінська лімфома, неуточнена
Нодулярна лімфома БДВ

C83 Дифузна неходжкінська лімфома
▼0222

C83.0 Дрібноклітинна (В-клітинна) лімфома

Лімфоплазмоцитарна

Нодальна з клітин маргінальної зони

З клітин маргінальної зони селезінки

} лімфома

Нелейкемічний варіант B-CLL (B-клітинного хронічного лімфоцитарного лейкозу)
Виключено:
Хронічний лімфоцитарний лейкоз (C91.1 -)
Лімфоми зі зрілих Т/NK-клітин (C84.-)
Макроглобулінемія Вальденстрема (C88.0-)

C83.1 Лімфома з клітин мантійної зони
Центроцитома
Злоякісний лімфоматозний поліпоз

C83.3 Дифузна В-великоклітинна лімфома

Анапластична
CD30-позитивна
Макрофолікулярна                 
Лімфобластна
Плазмобластна
Без зазначеного підтипу
З великим числом Т-клітин
}  дифузна В-великоклітинна лімфома

Виключено:
Лімфома зі зрілих Т/NK-клітин (C84.-)
Медіастінальна дифузна лімфома з великих В-клітин (C85.2)

C83.5 Лімфобластна (дифузна) лімфома
Прекурсорна В-клітинна гостра лімфобластна лімфома
Лімфома:

 • В-лімфобластна
 • лімфобластна БДВ
 • Т-лімфобластна

Прекурсорна Т-клітинна гостра лімфобластна лімфома

C83.7 Лімфома Беркітта

Атипова Беркітта
Беркіттоподібна
} лімфома

Виключено: лейкемія зі зрілих В-клітин (тип Беркітта) (C91.8)

C83.8 Інші типи дифузної неходжкінської лімфоми
Інтраваскулярна лімфома з великих В-клітин
Лімфоїдний гранулематоз
Первинна випітна В-клітинна лімфома
Виключено:
Медіастінальна дифузна лімфома з великих В-клітин (C85.2)
Дифузна В-великоклітинна лімфома з великим числом Т-клітин (C83.3)

C83.9 Дифузна неходжкінська лімфома, неуточнена

C84 Лімфома зі зрілих Т/NK-клітин
▼0222

C84.0 Грибоподібний мікоз

C84.1 Хвороба Сезарі

C84.4 Периферична Т-клітинна лімфома, не класифікована в інших рубриках
Лімфома Леннерта
Лімфоепітеліоїдна лімфома

C84.5 Інші лімфоми зі зрілих Т/NK-клітин
Примітка: Якщо Т-клітинне походження або залучення згадується у зв’язку з уточненою лімфомою, слід кодувати згідно з більш уточненим описом.
Виключено:
Ангіоімунобластна Т-клітинна лімфома (C86.5)
Агресивний NK-клітинний лейкоз (C86.4)
Т-клітинна лімфома, асоційована з ентеропатією (C86.2)
Екстранодальна NK-клітинна лімфома, назальний тип (C86.0)
Т-клітинна лімфома печінки та селезінки (C86.1)
Первинні шкірні CD30 позитивні Т-клітинні лімфопроліферативні захворювання (C86.6)
Підшкірна панікулітподібна Т-клітинна лімфома (C86.3)
Т-клітинний лейкоз (C91.-)

C84.6 Анапластична великоклітинна лімфома, ALK-позитивна
Анапластична великоклітинна лімфома, CD30-позитивна

C84.7 Анапластична великоклітинна лімфома, ALK-негативна
Виключено: первинні шкірні CD30 позитивні Т-клітинні лімфопроліферативні захворювання (C86.6)

C84.8 Т-клітинна лімфома шкіри, неуточнена

C84.9 Лімфома зі зрілих Т/NK-клітин, неуточнена
NK/Т-клітинна лімфома БДВ
Виключено: периферична Т-клітинна лімфома, не класифікована в інших рубриках (C84.4)

C85 Інші та неуточнені типи неходжкінської лімфоми
▼0222

C85.1 В-клітинна лімфома, неуточнена
Примітка:
Якщо В-клітинне походження або залучення згадується у зв’язку з уточненою лімфомою, слід кодувати згідно з більш уточненим описом.

C85.2 Медіастінальна дифузна лімфома з великих В-клітин

C85.7 Інші уточнені типи неходжкінської лімфоми

C85.9 Неходжкінська лімфома, неуточненого типу
Лімфома БДВ
Злоякісна лімфома БДВ
Неходжкінська лімфома БДВ

C86 Інші уточнені типи Т/NK-клiтинної лімфоми
▼0222, 0233
Виключено:
Анапластична великоклітинна лімфома:

 • ALK-негативна (C84.7)
 • ALK-позитивна (C84.6)

C86.0 Екстранодальна NK/T-клітинна лімфома, назальний тип

C86.1 Т-клітинна лімфома печінки та селезінки
Альфа-бета та гамма дельта типи

C86.2 Т-клітинна лімфома ентеропатичного типу
Т-клітинна лімфома, асоційована з ентеропатією

C86.3 Підшкірна панікулітподібна Т-клітинна лімфома

C86.4 Агресивний NK-клітинний лейкоз

C86.5 Ангіоімунобластна Т-клітинна лімфома
Ангіоімунобластна лімфаденопатія з диспротеінемією (АІЛД)

C86.6 Первинні шкірні CD30-позитивні Т-клітинні лімфопроліферативні захворювання
Лімфоматоїдний папульоз
Первинна шкірна:

 • анапластична великоклітинна     
 • CD30-позитивна Т-великоклітинна
} лімфома

C88 Злоякісні iмунопролiферативнi хвороби
▼0222
Наступні п’яті знаки використовуються з підрубриками C88.0-C88.9:
◙ 0 без згадки про ремісію
◙ 1 у стадії ремісії

C88.0 Макроглобулінемія Вальденстрема
Лімфоплазмоцитарна лімфома з продукцією IgM
Макроглобулінемія (невідомого походження) (первинна)
Виключено: дрібноклітинна (В-клітинна) лімфома (C83.0)

C88.2 Інші хвороби важких ланцюгів
Хвороба Франкліна
Хвороба важких гамма-ланцюгів
Хвороба важких мю-ланцюгів

C88.3 Імунопроліферативна хвороба тонкої кишки
Хвороба важких альфа-ланцюгів
Середземноморська лімфома

C88.4 Екстранодальна В-клітинна лімфома маргінальної зони лімфоїдної тканини, асоційованої зі слизовою [MALT-лімфома]
Лімфома:

 • пов’язаної з бронхіолами лімфоїдної тканини (BALT-лімфома)
 • підшкірної лімфоїдної тканини (SALT-лімфома)

Використовуйте додатковий код (C83.3) для позначення переходу до лімфоми (дифузної великоклітинної) високого ступеня злоякісності.
Використовуйте додатковий код для позначення Хелікобактер пілорі (B96.81), якщо застосовується.

C88.7 Інші злоякісні імунопроліферативні хвороби

C88.9 Злоякісна імунопроліферативна хвороба, неуточнена
Імунопроліферативна хвороба БДВ

C90 Множинна мієлома та злоякісні плазмоклiтиннi новоутворення
Наступні п’яті знаки використовуються з підрубриками C90.0-C90.3:
◙ 0 без згадки про ремісію
◙ 1 у стадії ремісії

C90.0 Множинна мієлома
Хвороба Калера
Плазмоцитома кісткового мозку
Мієломатоз
Плазмоклітинна мієлома
Виключено: ізольована плазмоцитома (C90.3)

C90.1 Плазмоклітинний лейкоз
Плазмоцитарна лейкемія

C90.2 Плазмоцитома екстрамедулярна

C90.3 Ізольована плазмоцитома
Локалізована форма злоякісної плазмоцитоми БДВ
Плазмоцитома БДВ
Ізольована мієлома

C91 Лiмфоїдний лейкоз (лiмфолейкоз)
Наступні п’яті знаки використовуються з підрубриками C91.0-C91.9:
◙ 0 без згадки про ремісію
◙ 1 у стадії ремісії

C91.0 Гострий лімфобластний лейкоз
Примітка:
Цей код має використовуватися лише для Т- та В-клітинного лейкозу із клітин-попередників

C91.1 В-клітинний хронічний лімфоцитарний лейкоз
Лімфоплазмоцитарний лейкоз
Синдром Ріхтера
Виключено: лімфоплазмоцитарна лімфома (C83.0)

C91.3 В-клітинний пролімфоцитарний лейкоз

C91.4 Волосатоклітинний лейкоз
Лейкемічний ретикулоендотеліоз

C91.5 Лейкоз/лімфома зрілих Т-клітин [HTLV-1]

Гостра

Хронічна 

Лімфоматоїдна

Повільно прогресуюча

} форма

C91.6 Т-клітинний пролімфоцитарний лейкоз

C91.7 Інший лімфоїдний лейкоз
Т-клітинний лейкоз великих гранулярних лімфоцитів (асоційований з ревматоїдним артритом)

C91.8 Лейкоз зрілих В-клітин (тип Беркітта)
Виключено: лімфома Беркітта з незначним проникненням у кістковий мозок або без проникнення (C83.7)

C91.9 Лімфоїдний лейкоз, неуточнений

C92 Мiєлоїдний лейкоз (мієлолейкоз)
Включено:
Лейкоз:

 • гранулоцитарний
 • мієлогенний

Наступні п’яті знаки використовуються з підрубриками C92.0-C92.9:
◙ 0 без згадки про ремісію
◙ 1 у стадії ремісії

C92.0 Гострий мієлоїдний лейкоз
Гострий мієлоїдний лейкоз:

 • 1/ЕТО
 • М0
 • М1
 • М2
 • мінімальна диференціація
 • БДВ (без класифікації FAB)
 • з нагниванням
 • з t(8;21)

Рефрактерна анемія з надлишком бластів на стадії трансформації
Виключено: загострення хронічного мієлоїдного лейкозу (C92.1 -)

C92.1 Хронічний мієлоїдний лейкоз, BCR/ABL-позитивний
Хронічний мієлоїдний лейкоз:

 • з філадельфійською хромосомою (Ph1)
 • t(9;22) (q34;q11)
 • з кризом баластних клітин

Виключено:
Атиповий хронічний мієлоїдний лейкоз, BCR/ABL-негативний (C92.2-)
Хронічний мієломоноцитарний лейкоз (C93.1 -)
Мієлопроліферативна хвороба, не класифікована в інших рубриках (D47.1)

C92.2 Атиповий хронічний мієлоїдний лейкоз, BCR/ABL-негативний

C92.3 Мієлоїдна саркома
Новоутворення з незрілих мієлоїдних клітин
Хлорома
Гранулоцитарна саркома

C92.4 Гострий промієлоцитарний лейкоз [ПМЛ]
Гострий промієлоцитарний лейкоз М3:

 • БДВ
 • t(15;17) (q22;q11 -12)

C92.5 Гострий мієломоноцитарний лейкоз
Гострий мієломоноцитарний лейкоз М4:

 • Ео з inv(16) або t(16;16)
 • БДВ

C92.6 Гострий мієлоцитарний лейкоз з аномалією хромосоми 11q23
Гострий мієлоцитарний лейкоз з мутацією гена MLL

C92.7 Інший мієлоїдний лейкоз
Виключено: хронічний еозинофільний лейкоз [гіпереозинофільний синдром] (D47.5)

C92.8 Гострий мієлоцитарний лейкоз із мультилінійною дисплазією
Гострий мієлоцитарний лейкоз з дисплазією інших гілок гемопоезу та/або мієлодиспластичною
хворобою в анамнезі.

C92.9 Мієлоїдний лейкоз, неуточнений

C93 Моноцитарний лейкоз
Включено: моноцитоїдний лейкоз
Наступні п’яті знаки використовуються з підрубриками C93.0-C93.9:
◙ 0 без згадки про ремісію
◙ 1 у стадії ремісії

C93.0 Гострий монобластний/моноцитарний лейкоз
Гострий монобластний/моноцитарний лейкоз:

 • М5
 • М5а
 • М5b

C93.1 Хронічний мієломоноцитарний лейкоз [CMML]
Хронічний моноцитарний лейкоз
CMML з еозинофілією
CMML-1
CMML-2

C93.3 Ювенільний мієломоноцитарний лейкоз

C93.7 Інший моноцитарний лейкоз

C93.9 Моноцитарний лейкоз, неуточнений

C94 Інший лейкоз уточненого клітинного типу
Виключено:
Лейкемічний ретикулоендотеліоз (C91.4-)
Плазмоклітинний лейкоз (C90.1 -)
Наступні п’яті знаки використовуються з підрубриками C94.0-C94.7:
◙ 0 без згадки про ремісію
◙ 1 у стадії ремісії

C94.0 Гострий еритролейкоз
Гострий мієлоїдний лейкоз М6 (а)(b)
Еритролейкоз

C94.2 Гострий мегакаріобластний лейкоз
Гострий:

 • мегакаріоцитарний лейкоз
 • мієлоїдний лейкоз, М7

C94.3 Тучноклітинний лейкоз

C94.4 Гострий панмієлоз із мієлофіброзом
Гострий мієлофіброз

C94.6 Мієлодиспластична та мієлопроліферативна хвороба, не класифікована в інших рубриках

C94.7 Інші уточнені лейкози

Гострий базофільний
Агресивний NK-клітинний
} лейкоз

C95 Лейкоз неуточненого клітинного типу
Наступні п’яті знаки використовуються з підрубриками C95.0-C95.9:
◙ 0 без згадки про ремісію
◙ 1 у стадії ремісії

C95.0 Гострий лейкоз неуточненого клітинного типу

Гострий:

 • білінійний
 • змішаного походження   

Біфенотиповий гострий

} лейкоз

Стовбуровоклітинний лейкоз невизначеного походження
Виключено: загострення хронічного лейкозу неуточненого клітинного типу (C95.1 -)

C95.1 Хронічний лейкоз неуточненого клітинного типу

C95.7 Інший лейкоз неуточненого клітинного типу

C95.9 Лейкоз, неуточнений

C96 Інші та неуточнені злоякісні новоутворення лiмфоїдної, кровотворної та споріднених тканин

C96.0 Лангергансоклітинний гістіоцитоз (десимінована форма) з множинними ураженнями багатьох органів [Хвороба Леттерера-Сіве]
Гістіоцитоз Х, поліорганний

C96.2 Злоякісна тучноклітинна пухлина
Агресивний системний мастоцитоз
Тучноклітинна саркома
Виключено:
Повільно прогресуючий мастоцитоз (D47.0)
Тучноклітинний лейкоз (C94.3-)
Мастоцитоз (вроджений) (шкірний) (Q82.2)

C96.4 Саркома деревовидних клітин (антиген-презентуючих клітин)

Інтердигітальних деревовидних клітин
Клітин Лангерганса
} саркома

Саркома фолікулярних деревовидних клітин

C96.5 Лангергансоклітинний гістіоцитоз із множинними ураженнями одного органа
Хвороба Хенда-Шюллера-Крісчена
Гістіоцитоз Х, множинний

C96.6 Лангергансоклітинний гістіоцитоз із ураженням одного органа
Легеневий гранулематоз із клітин Лангерганса
Гістіоцитоз Х:

 • БДВ
 • фокусний

Гістіоцитоз клітин Лангерганса БДВ

C96.7 Інші уточнені злоякісні новоутворення лімфоїдної, кровотворної та спорідненої тканин

C96.8 Ретикулоклітинна саркома
Злоякісний гістіоцитоз

C96.9 Злоякісне новоутворення лімфоїдної, кровотворної та спорідненої тканин, неуточнене