(E09-E14) ПРОМІЖНА ГІПЕРГЛІКЕМІЯ ТА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ

ПРОМІЖНА ГІПЕРГЛІКЕМІЯ ТА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ (E09-E14)
▼0401
Використовуйте додатковий код (Z86.3), якщо вдалося успішно подолати ендокринопатію.
Якщо необхідно ідентифікувати лікарський засіб або хімічний препарат, що спричинив захворювання, використовують додатковий код зовнішньої причини (Клас 20).

E09 Проміжна гіперглікемія
Включено:
Аномалії:

 • регуляції обміну глюкози (вуглеводів)
 • механізму засвоєння глюкози (вуглеводів)

Діабет, хімічний
Діабет, латентний
Порушення:

 • глікемії натще (ПГН)
 • регуляції обміну глюкози (ПРОГ) (вуглеводів)
 • толерантності до глюкози (ПТГ) (вуглеводів)

Предіабет
Використовуйте додатковий код для зазначення патологічного стану або генетичного синдрому,
які стали причиною або пов’язані з захворюванням.
Виключено:
Цукровий діабет (E10-E14)
Підвищений рівень глюкози в крові (R73)

◙E09.2 Проміжна гіперглікемія з нирковими ускладненнями
▼1438

◙E09.21 Проміжна гіперглікемія з проявами нефропатії
Проміжна гіперглікемія з:

 • хронічною хворобою нирок:
  • стадія 1
  • стадія 2
 • потовщенням клубочкової базальної мембрани
 • експансією гломерулярних мезангіальних клітин
 • проявами нефропатії (ранніми) (середніми) (повторними)
 • мікроальбумінурією
  • стійкою
  • персистентною
 • протеїнурією
  • стійкою
  • персистентною
 • тубулоінтерстиціальними змінами

◙E09.29 Проміжна гіперглікемія з іншими уточненими нирковими ускладненнями

◙E09.3 Проміжна гіперглікемія з офтальмологічними ускладненнями

◙E09.31 Проміжна гіперглікемія з фоновою ретинопатією
Проміжна гіперглікемія з:

 • крововиливом у сітківку ока:
  • точковим
  • у формі язиків полум’я
 • відкладенням твердих ексудатів
 • мікроаневризмами
 • дилатацією вен сітківки
 • ретинопатією БДВ

Виключено: з будь-яким станом, перерахованим у рубриці E09.32

◙E09.32 Проміжна гіперглікемія з препроліферативною ретинопатією
Проміжна гіперглікемія з:

 • інтраретинальними мікросудинними аномаліями [ІРМА]
 • ватними плямами на сітківці ока
 • крововиливами у сітківку ока:
  • плямистими
  • круглими
  • невеликими
 • ретинальною ішемією
 • вен сітківки:
  • сегментарним розширенням
  • оклюзією
  • дуплікацією

◙E09.4 Проміжна гіперглікемія з неврологічними ускладненнями

◙E09.40 Проміжна гіперглікемія з неуточненою нейропатією

◙E09.42 Проміжна гіперглікемія з полінейропатією
Проміжна гіперглікемія з:

 • периферичною нейропатією:
  • дистальною симетричною
  • БДВ
  • з ушкодженням тонких волокон
  • сенсомоторною

◙E09.5 Проміжна гіперглікемія з периферичною ангіопатією
Проміжна гіперглікемія із захворюваннями периферичних артерій
Виключено: венозні стани – див. Алфавітний покажчик

◙E09.51 Проміжна гіперглікемія з периферичною ангіопатією, без гангрени

◙E09.52 Проміжна гіперглікемія з периферичною ангіопатією, з гангреною

◙E09.7 Проміжна гіперглікемія з множинними ускладненнями

◙E09.71 Проміжна гіперглікемія з множинними мікросудинними ускладненнями
Два або більше стани, описані в рубриках E09.2-, E09.3- або E09.4-.

◙E09.72 Проміжна гіперглікемія з ознаками інсулінової резистентності
Проміжна гіперглікемія з однією або декількома з наступних ознак:

 • чорніючий акантоз
 • дисліпідемія, яка характеризується підвищеним рівнем тригліцеридів або низьким рівнем холестерину ЛПВЩ
 • гіперінсулінізм (інсулінова кома)
 • надмірне відкладення вісцелярного жиру в області живота
 • інсулінова резистентність БДВ
 • неалкогольна жирова хвороба (зміна) печінки (НАЖХП)
 • неалкогольний стеатогепатит (НАСГ)
 • ожиріння
 • надмірна вага

Примітка:
Підвищений кров’яний тиск є поширеною хворобою, яка має під собою багато причин, а його зв'язок з інсуліновою резистентністю може бути підтвердженим лише за умови одночасної наявності принаймні однієї з перерахованих вище ознак.

◙E09.8 Проміжна гіперглікемія з неуточненими ускладненнями

◙E09.9 Проміжна гіперглікемія без ускладнень

E10 Цукровий діабет типу 1
Включено:
Діабет (цукровий):

 • аутоімунний
 • лабільний
 • ідіопатичний
 • інсулінозалежний [ІЗЦД]
 • ювенільний
 • зі схильністю до кетозу

Виключено:
Цукровий діабет:

 • новонароджених (P70.2)
 • БДВ (E14.-)
 • інших уточнених типів (E13.-)
 • типу 2 (E11.-)

Глюкозурія:

 • БДВ (R81)
 • ниркова (E74.8)

Проміжна гіперглікемія (E09.-)
Післяопераційна гіпоінсулінемія (E89.1)

◙E10.0 Цукровий діабет типу 1 з гіперосмолярністю

◙E10.01 Цукровий діабет типу 1 з гіперосмолярністю без некетонічної гіперглікемічно- гіперосмолярної коми [НКГГК]
Цукровий діабет типу 1 з:

 • гіпернатріємією
 • гіперосмолярністю
} БДВ

◙E10.02 Цукровий діабет типу 1 з гіперосмолярністю з комою

◙E10.1 Цукровий діабет типу 1 з ацидозом
Використовуйте додатковий код для зазначення наявності набряку головного мозку (G93.6).

◙E10.11 Цукровий діабет типу 1 з кетоацидозом, без коми
Цукровий діабет типу 1 з кетоацидозом БДВ

◙E10.12 Цукровий діабет типу 1 з кетоацидозом, з комою
Цукровий діабет типу 1 з гіперглікемічною комою БДВ

◙E10.13 Цукровий діабет типу 1 з лактацидозом, без коми
Цукровий діабет типу 1 з лактацидозом БДВ

◙E10.14 Цукровий діабет типу 1 з лактацидозом, з комою

◙E10.15 Цукровий діабет типу 1 з кетоацидозом, з лактацидозом, без коми
Цукровий діабет типу 1 з кетоацидозом, з лактацидозом БДВ

◙E10.16 Цукровий діабет типу 1 з кетоацидозом, з лактацидозом, з комою

◙E10.2 Цукровий діабет типу 1 з нирковими ускладненнями
▼1438

◙E10.21 Цукровий діабет типу 1 з діабетичними проявами нефропатії
Цукровий діабет типу 1 з:

 • хронічною хворобою нирок:
  • стадія 1
  • стадія 2
 • потовщенням клубочкової базальної мембрани
 • експансією гломерулярних мезангіальних клітин
 • проявами нефропатії (ранніми) (середніми) (повторними)
 • мікроальбумінурією:
  • стійкою
  • персистентною
 • тубулоінтерстиціальними змінами

◙E10.22 Цукровий діабет типу 1 з діагностованою діабетичною нефропатією
Цукровий діабет типу 1 з:

 • запущеною хворобою нирок
 • хронічною(им):
  • хворобою нирок ≥ 3 стадія
  • нирковою недостатністю
  • нирковим розладом
 • останньою стадією хвороби нирок
 • гломерулосклерозом діабетичним:
  • дифузним
  • внутрішньокапілярним
  • нодулярним
 • Кіммельстила-Уїлсона (синдромом) (вузликами)
 • мікроальбумінурією
 • нефропатією (запущеною) (БДВ) (прогресуючою)
 • нефрозом
 • нефротичним синдромом
 • протеїнурією:
  • стійкою
  • персистентною

◙E10.29 Цукровий діабет типу 1 з іншими уточненими нирковими ускладненнями
Цукровий діабет типу 1 з:

 • гострою(им) нирковою(им):
  • недостатністю
  • розладом
 • медулярним (сосочковим) некрозом

◙E10.3 Цукровий діабет типу 1 з офтальмологічними ускладненнями

◙E10.31 Цукровий діабет типу 1 з фоновою ретинопатією
Цукровий діабет типу 1 з:

 • ретинальним(ими)(ою) (у сітківку ока):
  • крововиливом:
   • точковим
   • у формі язиків полум’я
  • відкладенням твердих ексудатів
  • мікроаневризмами
  • дилатацією вен
 • ретинопатією БДВ

Виключено: з будь-яким станом, перерахованим у рубриці E10.32

◙E10.32 Цукровий діабет типу 1 з препроліферативною ретинопатією
Цукровий діабет типу 1 з:

 • інтраретинальними мікросудинними аномаліями [ІРМА]
 • ретинальним(ими)(ою) ((у) (на) сітківку(ці)(ки) ока):
  • ватними плямами
  • крововиливами:
   • плямистими
   • круглими
   • невеликими
  • ішемією
  • вен:
   • сегментарним розширенням
   • оклюзією
   • дуплікацією

◙E10.33 Цукровий діабет типу 1 з проліферативною ретинопатією
Цукровий діабет типу 1 з:

 • крововиливом:
  • преретинальним
  • у склисте тіло
 • формуванням нових судин (неоваскуляризацією)
 • розтягненням сітківки без відшарування

◙E10.34 Цукровий діабет типу 1 з іншою ретинопатією
Цукровий діабет типу 1 з:

 • макулярним(ою):
  • набряком (фокальним) (генералізованим) (інтраретинальним)
  • зіркою
 • макулопатією (кільцевидною) (ішемічною)
 • потовщенням сітківки ока

◙E10.35 Цукровий діабет типу 1 з запущеним захворюванням очей
Цукровий діабет типу 1 з:

 • неоваскулярною глаукомою
 • рубеозом [почервонінням] райдужки
 • відшаруванням сітківки ока

◙E10.36 Цукровий діабет типу 1 з діабетичною катарактою
Виключено: цукровий діабет типу 1 з початковою стадією старечої катаракти (E10.39)

◙E10.39 Цукровий діабет типу 1 з іншими уточненими офтальмологічними ускладненнями
Цукровий діабет типу 1 з початковою стадією старечої катаракти

◙E10.4 Цукровий діабет типу 1 з неврологічними ускладненнями

◙E10.40 Цукровий діабет типу 1 з неуточненою нейропатією

◙E10.41 Цукровий діабет типу 1 з діабетичною мононейропатією
Цукровий діабет типу 1 з:

 • аміотрофією
 • паралічем черепного нерва:
  • ІІІ (окорухового)
  • VI (відвідного)
 • феморальною (стегновою) нейропатією
 • множинним мононевритом
 • офтальмоплегією (паралічем очних м’язів)
 • радикулопатією:
  • грудною
  • тулубною

◙E10.42 Цукровий діабет типу 1 з діабетичною полінейропатією
Цукровий діабет типу 1 з:

 • діабетичною невропатичною кахексією
 • початковою стадією діабетичної нейропатії
 • інсуліновим невритом
 • периферичною нейропатією:
  • дистальною симетричною
  • БДВ
  • з ушкодженням тонких волокон
  • сенсомоторною

Виключено: цукровий діабет типу 1 з діабетичною вегетативною полінейропатією (E10.43)

◙E10.43 Цукровий діабет типу 1 з діабетичною вегетативною нейропатією
Цукровий діабет типу 1 з:

 • надмірним потовиділенням
 • діабетичною вегетативною полінейропатією
 • діабетичною діареєю
 • дисфункцією:
  • аноректальною
  • стравоходу
 • еректильною дисфункцією (імпотенцією)
 • гастропарезом
 • гіпотензією:
  • ортостатичною
  • постуральною
 • гіпотонією, сечового міхура
 • невропатичним набряком

◙E10.49 Цукровий діабет типу 1 з іншими уточненими неврологічними ускладненнями

◙E10.5 Цукровий діабет типу 1 з ускладненнями кровообігу

◙E10.51 Цукровий діабет типу 1 з периферичною ангіопатією, без гангрени
Цукровий діабет 1 типу із захворюваннями периферичних артерій, без гангрени
Виключено: венозні стани – див. Алфавітний покажчик

◙E10.52 Цукровий діабет типу 1 з периферичною ангіопатією, з гангреною
Цукровий діабет 1 типу із захворюваннями периферичних артерій, з гангреною
Виключено: венозні стани – див. Алфавітний покажчик

◙E10.53 Цукровий діабет типу 1 з діабетичною кардіоміопатією
Цукровий діабет типу 1 з діастолічною дисфункцією лівого шлуночка (ДДЛШ)

◙E10.6 Цукровий діабет типу 1 з іншими уточненими ускладненнями

◙E10.61 Цукровий діабет типу 1 з уточненими діабетичними ускладненнями на рівні кістково-м’язової системи та сполучних тканин
Цукровий діабет типу 1 з:

 • артропатією (нейропатичною)
 • артропатією Шарко
 • діабетичної(ою):
  • руки синдромом (хайропатією) (контрактурою Дюпюітрена) (долонним фасціальним фіброматозом)
  • остеопатією
 • періартритом плеча
 • невропатичним артритом

◙E10.62 Цукровий діабет типу 1 з уточненими діабетичними ускладненнями на рівні шкіри та підшкірної клітковини
Цукровий діабет типу 1 з:

 • діабетичними(ою)(им):
  • пухирями [bullosis diabeticorum]
  • дермопатією (плями на шкірі)
  • еритемою
  • рубеозом райдужки
  • склередемою
  • потовщенням шкіри
 • діабетичним ліпоїдним некробіозом [ДЛН]
 • телеангіектазією навколо нігтів

◙E10.63 Цукровий діабет типу 1 з уточненими періодонтальними ускладненнями
Цукровий діабет типу 1 з:

 • гострим періодонтальним абсцесом
 • періодонтитом

◙E10.64 Цукровий діабет типу 1 з гіпоглікемією
Цукровий діабет типу 1 з гіпоглікемічною(ими) (гіпоглікемією):

 • комою
 • БДВ
 • судомами (конвульсіями)

◙E10.65 Цукровий діабет типу 1 з незадовільним контролем
Цукровий діабет типу 1:

 • для стабілізації
 • погано контрольований
 • нестабільний

◙E10.69 Цукровий діабет типу 1 з іншими уточненими ускладненнями
Цукровий діабет типу 1 з:

 • діабетичним:
  • захворюванням молочної залози (мастопатією) (фіброзно-кістозною хворобою)
  • інфарктом м’язів (асептичним міонекрозом) (ішемічним міонекрозом) (атрофією м’язів у певній ділянці)
 • гангреною (гострою дермальною) (бактеріальною) (гемолітичною):
  • Фурньє
  • Мелені (прогресуючою синергічною)
 • некротичним фасциїтом
 • виразками (на нижніх кінцівках)

Виключено:
Виразки стопи з периферичною:

 • ангіопатією (E10.73)
 • нейропатією (E10.73)

◙E10.7 Цукровий діабет типу 1 з множинними ускладненнями

◙E10.71 Цукровий діабет типу 1 з множинними мікросудинними та іншими уточненими несудинними ускладненнями
Два або більше стани, описані в рубриках E10.2-, E10.3-, E10.4-, E10.53 або E10.62

◙E10.73 Цукровий діабет типу 1 з виразками стопи, спричиненими багатьма причинами
Цукровий діабет типу 1 з виразками стопи та периферичною:

 • ангіопатією
 • нейропатією

◙E10.8 Цукровий діабет типу 1 з неуточненими ускладненнями

◙E10.9 Цукровий діабет типу 1 без ускладнень

E11 Цукровий діабет типу 2
Включено:
Діабет (цукровий) (без ожиріння) (з ожирінням):

 • який починається у зрілому віці
 • спричинений порушенням секреції інсуліну
 • інсуліно-резистентний
 • зрілого віку
 • без схильності до кетозу

Використовуйте додатковий код (Z92.22) для зазначення поточного догоспітального або триваючого лікування інсуліном.
Виключено:
Цукровий діабет:

 • зрілого віку (у молодих) (MODY) (E13.-)
 • новонародженого (P70.2)
 • БДВ (E14.-)
 • інших уточнених типів (E13.-)
 • типу 1 (E10.-)
 • глюкозурії:
  • БДВ (R81)
  • нирковій (E74.8)
 • Проміжна гіперглікемія (E09.-)
 • Післяпроцедурна гіпоінсулінемія (E89.1)

◙E11.0 Цукровий діабет типу 2 з гіперосмолярністю

◙E11.01 Цукровий діабет типу 2 з гіперосмолярністю без некетонічної гіперглікемічно- гіперосмолярної коми [НКГГК]
Цукровий діабет типу 2 з:

 • гіпернатріємією
 • гіперосмолярністю
} БДВ

◙E11.02 Цукровий діабет типу 2 з гіперосмолярністю з комою

◙E11.1 Цукровий діабет типу 2 з ацидозом
Використовуйте додатковий код для зазначення наявності набряку головного мозку (G93.6). ◙E11.11 Цукровий діабет типу 2 з кетоацидозом, без коми
Цукровий діабет типу 2 з кетоацидозом БДВ

◙E11.12 Цукровий діабет типу 2 з кетоацидозом, з комою
Цукровий діабет типу 2 з гіперглікемічною комою БДВ

◙E11.13 Цукровий діабет типу 2 з лактацидозом, без коми
Цукровий діабет типу 2 з лактацидозом БДВ

◙E11.14 Цукровий діабет типу 2 з лактацидозом, з комою

◙E11.15 Цукровий діабет типу 2 з кетоацидозом, з лактацидозом, без коми
Цукровий діабет типу 2 з кетоацидозом, з лактацидозом БДВ

◙E11.16 Цукровий діабет типу 2 з кетоацидозом, з лактацидозом, з комою

◙E11.2 Цукровий діабет типу 2 з нирковими ускладненнями
▼1438

◙E11.21 Цукровий діабет типу 2 з діабетичними проявами нефропатії
Цукровий діабет типу 2 з:

 • хронічною хворобою нирок:
  • стадія 1
  • стадія 2
 • потовщенням клубочкової базальної мембрани
 • експансією гломерулярних мезангіальних клітин
 • проявами нефропатії (ранніми) (середніми) (повторними)
 • мікроальбумінурією:
  • персистентною
  • стійкою
 • тубулоінтерстиціальними змінами

Використовуйте додатковий код для позначення наявності хронічної хвороби нирок (N18. -).

◙E11.22 Цукровий діабет типу 2 з діагностованою діабетичною нефропатією
Цукровий діабет типу 1 з:

 • запущеною хворобою нирок
 • хронічною(им):
  • хворобою нирок ≥ 3 стадія
  • нирковою недостатністю
  • нирковим розладом
 • останньою стадією хвороби нирок
 • гломерулосклерозом діабетичним:
  • дифузним
  • внутрішньокапілярним
  • нодулярним
 • Кіммельстила-Уїлсона (синдромом) (вузликами)
 • мікроальбумінурією
 • нефропатією (запущеною) (БДВ) (прогресуючою)
 • нефрозом
 • нефротичним синдромом
 • протеїнурією:
  • стійкою
  • персистентною

◙E11.29 Цукровий діабет типу 2 з іншими уточненими нирковими ускладненнями
Цукровий діабет типу 2 з:

 • гострою(им) нирковою(им):
  • недостатністю
  • розладом
 • медулярним (сосочковим) некрозом

◙E11.3 Цукровий діабет типу 2 з офтальмологічними ускладненнями

◙E11.31 Цукровий діабет типу 2 з фоновою ретинопатією
Цукровий діабет типу 2 з:

 • ретинальним(ими)(ою) (у сітківку ока):
  • крововиливом:
   • точковим
   • у формі язиків полум’я
  • відкладенням твердих ексудатів
  • мікроаневризмами
  • дилатацією вен
 • ретинопатією БДВ

Виключено: з будь-яким станом, перерахованим у рубриці E11.32

◙E11.32 Цукровий діабет типу 2 з препроліферативною ретинопатією
Цукровий діабет типу 2 з:

 • інтраретинальними мікросудинними аномаліями [ІРМА]
 • ретинальним(ими)(ою) ((у) (на) сітківку(ці)(ки) ока):
  • ватними плямами
  • крововиливами:
   • плямистими
   • круглими
   • невеликими
  • ішемією
  • вен:
   • сегментарним розширенням
   • оклюзією
   • дуплікацією

◙E11.33 Цукровий діабет типу 2 з проліферативною ретинопатією
Цукровий діабет типу 2 з:

 • крововиливом:
  • преретинальним
  • у склисте тіло
 • формуванням нових судин (неоваскуляризацією)
 • розтягненням сітківки без відшарування

◙E11.34 Цукровий діабет типу 2 з іншою ретинопатією
Цукровий діабет типу 2 з:

 • макулярним(ою):
  • набряком (фокальним) (генералізованим) (інтраретинальним)
  • зіркою
 • макулопатією (кільцевидною) (ішемічною)
 • потовщенням сітківки ока

◙E11.35 Цукровий діабет типу 2 з запущеним захворюванням очей
Цукровий діабет типу 2 з:

 • неоваскулярною глаукомою
 • рубеозом [почервонінням] райдужки
 • відшаруванням сітківки ока

◙E11.36 Цукровий діабет типу 2 з діабетичною катарактою
Виключено: цукровий діабет типу 2 з початковою стадією старечої катаракти (E11.39)

◙E11.39 Цукровий діабет типу 2 з іншими уточненими офтальмологічними ускладненнями
Цукровий діабет типу 2 з початковою стадією старечої катаракти

◙E11.4 Цукровий діабет типу 2 з неврологічними ускладненнями

◙E11.40 Цукровий діабет типу 2 з неуточненою нейропатією

◙E11.41 Цукровий діабет типу 2 з діабетичною мононейропатією
Цукровий діабет типу 2 з:

 • аміотрофією
 • паралічем черепного нерва:
  • ІІІ (окорухового)
  • VI (відвідного)
 • феморальною (стегновою) нейропатією
 • множинним мононевритом
 • офтальмоплегією (паралічем очних м’язів)
 • радикулопатією:
  • грудною
  • тулубною

◙E11.42 Цукровий діабет типу 2 з діабетичною полінейропатією
Цукровий діабет типу 2 з:

 • діабетичною невропатичною кахексією
 • початковою стадією діабетичної нейропатії
 • інсуліновим невритом
 • периферичною нейропатією:
  • дистальною симетричною
  • БДВ
  • з ушкодженням тонких волокон
  • сенсомоторною

Виключено: цукровий діабет типу 2 з діабетичною вегетативною полінейропатією (E11.43)

◙E11.43 Цукровий діабет типу 2 з діабетичною вегетативною нейропатією
Цукровий діабет типу 2 з:

 • надмірним потовиділенням
 • діабетичною вегетативною полінейропатією
 • діабетичною діареєю
 • дисфункцією:
  • аноректальною
  • стравоходу
 • еректильною дисфункцією (імпотенцією)
 • гастропарезом
 • гіпотензією:
  • ортостатичною
  • постуральною
 • гіпотонією, сечового міхура
 • невропатичним набряком

◙E11.49 Цукровий діабет типу 2 з іншими уточненими неврологічними ускладненнями

◙E11.5 Цукровий діабет типу 2 з ускладненнями кровообігу

◙E11.51 Цукровий діабет типу 2 з периферичною ангіопатією, без гангрени
Цукровий діабет 2 типу із захворюваннями периферичних артерій, без гангрени
Виключено: венозні стани – див. Алфавітний покажчик

◙E11.52 Цукровий діабет типу 2 з периферичною ангіопатією, з гангреною
Цукровий діабет 2 типу із захворюваннями периферичних артерій, без гангрени
Виключено: венозні стани – див. Алфавітний покажчик

◙E11.53 Цукровий діабет типу 2 з діабетичною кардіоміопатією
Цукровий діабет типу 2 з діастолічною дисфункцією лівого шлуночка (ДДЛШ)

◙E11.6 Цукровий діабет типу 2 з іншими уточненими ускладненнями

◙E11.61 Цукровий діабет типу 2 з уточненими діабетичними ускладненнями на рівні кістково-м’язової системи та сполучних тканин
Цукровий діабет типу 2 з:

 • артропатією Шарко
 • діабетичної(ою):
  • руки синдромом (хайропатією) (контрактурою Дюпюітрена) (долонним фасціальним фіброматозом)
  • остеопатією
 • періартритом плеча

◙E11.62 Цукровий діабет типу 2 з уточненими діабетичними ускладненнями на рівні шкіри та підшкірної клітковини
Цукровий діабет типу 2 з:

 • діабетичними(ою)(им):
  • пухирями [bullosis diabeticorum]
  • дермопатією (плями на шкірі)
  • еритемою
  • рубеозом райдужки
  • склередемою
  • потовщенням шкіри
 • діабетичним ліпоїдним некробіозом [ДЛН]
 • телеангіектазією навколо нігтів

◙E11.63 Цукровий діабет типу 2 з уточненими періодонтальними ускладненнями
Цукровий діабет типу 2 з:

 • гострим періодонтальним абсцесом
 • періодонтитом

◙E11.64 Цукровий діабет типу 2 з гіпоглікемією
Цукровий діабет типу 2 з гіпоглікемічною(ими) (гіпоглікемією):

 • комою
 • БДВ
 • судомами (конвульсіями)

◙E11.65 Цукровий діабет типу 2 з незадовільним контролем
Цукровий діабет типу 2:

 • для стабілізації
 • погано контрольований
 • нестабільний
 • з вторинною неефективністю лікування

◙E11.69 Цукровий діабет типу 2 з іншими уточненими ускладненнями
Цукровий діабет типу 2 з:

 • діабетичним:
  • захворюванням молочної залози (мастопатією) (фіброзно-кістозною хворобою)
  • інфарктом м’язів (асептичним міонекрозом) (ішемічним міонекрозом) (атрофією м’язів у певній ділянці)
 • гангреною (гострою дермальною) (бактеріальною) (гемолітичною):
  • Фурньє
  • Мелені (прогресуючою синергічною)
 • некротичним фасциїтом
 • виразками (на нижніх кінцівках)
  Виключено:
  Виразки стопи з периферичною:
 • ангіопатією (E11.73)
 • нейропатією (E11.73)

◙E11.7 Цукровий діабет типу 2 з множинними ускладненнями

◙E11.71 Цукровий діабет типу 2 з множинними мікросудинними та іншими уточненими несудинними ускладненнями
Два або більше стани, описані в рубриках E11.2-, E11.3-, E11.4-, E11.53 або E11.62

◙E11.72 Цукровий діабет типу 2 з ознаками інсулінової резистентності
Цукровий діабет типу 2 з однією або декількома з наступних ознак:

 • чорніючий акантоз
 • дисліпідемія, яка характеризується підвищеним рівнем тригліцеридів або низьким рівнем холестерину ЛПВЩ
 • гіперінсулінізм (інсулінова кома)
 • надмірне відкладення вісцелярного жиру в області живота
 • інсулінова резистентність БДВ
 • неалкогольна жирова хвороба (зміна) печінки (НАЖХП)
 • неалкогольний стеатогепатит (НАСГ)
 • ожиріння
 • надмірна вага

Примітка:
Підвищений кров’яний тиск є поширеною хворобою, яка має під собою багато причин, а його зв'язок з інсуліновою резистентністю може бути підтвердженим лише за умови одночасної наявності принаймні однієї з перерахованих вище ознак.

◙E11.73 Цукровий діабет типу 2 з виразками стопи, спричиненими багатьма причинами
Цукровий діабет типу 2 з виразками стопи та периферичною:

 • ангіопатією
 • нейропатією

◙E11.8 Цукровий діабет типу 2 з неуточненими ускладненнями

◙E11.9 Цукровий діабет типу 2 без ускладнень

E13 Інший уточнений цукровий діабет
Включено:
Цукровий діабет (спричинений) (при) (вторинний) (з):

 • кістозний фіброз
 • лікарськими засобами або хімічними препаратами
 • ендокринопатією
 • генетичними дефектами:
  • функції бета-клітин
  • дії інсуліну
 • генетичним синдромом
 • імуноопосередкованим захворюванням
 • інфекцією
 • цукровий діабет дорослого типу у молодих (MODY)
 • екзокринною недостатністю підшлункової залози

Використовуйте додатковий код (Z92.22) для зазначення поточного догоспітального або
триваючого лікування інсуліном.
Використовуйте додатковий код для зазначення будь-яких патологічних станів або генетичного
синдрому.
Виключено:
Цукровий діабет:

 • новонароджених (P70.2)
 • БДВ (E14.-)
 • типу 1 (E10.-)
 • типу 2 (E11.-)

Глюкозурія:

 • БДВ (R81)
 • ниркова (E74.8)

Проміжна гіперглікемія (E09.-)

◙E13.0 Інший уточнений цукровий діабет з гіперосмолярністю

◙E13.01 Інший уточнений цукровий діабет з гіперосмолярністю без некетонічної гіперглікемічно-гіперосмолярної коми [НКГГК]
Цукровий діабет НКІР з:

 • гіпернатріємією
 • гіперосмолярністю
} БДВ

◙E13.02 Інший уточнений цукровий діабет з гіперосмолярністю, з комою

◙E13.1 Інший уточнений цукровий діабет з ацидозом
Використовуйте додатковий код для зазначення наявності набряку головного мозку (G93.6).

◙E13.11 Інший уточнений цукровий діабет з кетоацидозом, без коми
Цукровий діабет НКІР з кетоацидозом БДВ

◙E13.12 Інший уточнений цукровий діабет з кетоацидозом, з комою
Цукровий діабет НКІР з гіперглікемічною комою БДВ

◙E13.13 Інший уточнений цукровий діабет з лактацидозом, без коми
Цукровий діабет НКІР з лактацидозом БДВ

◙E13.14 Інший уточнений цукровий діабет з лактацидозом, з комою

◙E13.15 Інший уточнений цукровий діабет з кетоацидозом, з лактацидозом, без коми
Цукровий діабет НКІР з кетоацидозом, з лактацидозом БДВ

◙E13.16 Інший уточнений цукровий діабет з кетоацидозом, з лактацидозом, з комою

◙E13.2 Інший уточнений цукровий діабет з нирковими ускладненнями
▼1438

◙E13.21 Інший уточнений цукровий діабет з діабетичними проявами нефропатії
Цукровий діабет НКІР з:

 • хронічною хворобою нирок:
  • стадія 1
  • стадія 2
 • потовщенням клубочкової базальної мембрани
 • експансією гломерулярних мезангіальних клітин
 • проявами нефропатії (ранніми) (середніми) (повторними)
 • мікроальбумінурією
  • стійкою
  • персистентною
 • тубулоінтерстиціальними змінами

◙E13.22 Інший уточнений цукровий діабет з діагностованою діабетичною нефропатією
Цукровий діабет НКІР з:

 • запущеною хворобою нирок
 • хронічною(им):
  • хворобою нирок ≥ 3 стадія
  • нирковою недостатністю
  • нирковим розладом
 • останньою стадією хвороби нирок
 • гломерулосклерозом діабетичним:
  • дифузним
  • внутрішньокапілярним
  • нодулярним
 • Кіммельстила-Уїлсона (синдромом) (вузликами)
 • мікроальбумінурією
 • нефропатією (запущеною) (БДВ) (прогресуючою)
 • нефрозом
 • нефротичним синдромом
 • протеїнурією:
  • стійкою
  • персистентною

◙E13.29 Інший уточнений цукровий діабет з іншими уточненими нирковими ускладненнями
Цукровий діабет НКІР з:

 • гострою(им) нирковою(им):
  • недостатністю
  • розладом
 • медулярним (сосочковим) некрозом

◙E13.3 Інший уточнений цукровий діабет з офтальмологічними ускладненнями

◙E13.31 Інший уточнений цукровий діабет з фоновою ретинопатією
Цукровий діабет НКІР з:

 • ретинальним(ими)(ою) (у сітківку ока):
  • крововиливом:
   • точковим
   • у формі язиків полум’я
  • відкладенням твердих ексудатів
  • мікроаневризмами
  • дилатацією вен
  • ретинопатією БДВ

Виключено: з будь-яким станом, перерахованим у рубриці E13.32

◙E13.32 Інший уточнений цукровий діабет з препроліферативною ретинопатією
Цукровий діабет НКІР з:

 • інтраретинальними мікросудинними аномаліями [ІРМА]
 • ретинальним(ими)(ою) ((у) (на) сітківку(ці)(ки) ока):
  • ватними плямами
  • крововиливами:
   • плямистими
   • круглими
   • невеликими
  • ішемією
  • вен:
   • сегментарним розширенням
   • оклюзією
   • дуплікацією

◙E13.33 Інший уточнений цукровий діабет з проліферативною ретинопатією
Цукровий діабет НКІР з:

 • крововиливом:
  • преретинальним
  • у склисте тіло
 • формуванням нових судин (неоваскуляризацією)
 • розтягненням сітківки без відшарування

◙E13.34 Інший уточнений цукровий діабет з іншою ретинопатією
Цукровий діабет НКІР з:

 • макулярним(ою):
  • набряком (фокальним) (генералізованим) (інтраретинальним)
  • зіркою
 • макулопатією (кільцевидною) (ішемічною)
 • потовщенням сітківки ока

◙E13.35 Інший уточнений цукровий діабет з запущеним захворюванням очей
Цукровий діабет НКІР з:

 • неоваскулярною глаукомою
 • рубеозом [почервонінням] райдужки
 • відшаруванням сітківки ока

◙E13.36 Інший уточнений цукровий діабет з діабетичною катарактою
Виключено: цукровий діабет НКІР з початковою стадією старечої катаракти (E13.39)

◙E13.39 Інший уточнений цукровий діабет з іншими уточненими офтальмологічними ускладненнями
Цукровий діабет НКІР з початковою стадією старечої катаракти

◙E13.4 Інший уточнений цукровий діабет з неврологічними ускладненнями

◙E13.40 Інший уточнений цукровий діабет з неуточненою нейропатією

◙E13.41 Інший уточнений цукровий діабет з діабетичною мононейропатією
Цукровий діабет НКІР з:

 • аміотрофією
 • паралічем черепного нерва:
  • ІІІ (окорухового)
  • VI (відвідного)
 • феморальною (стегновою) нейропатією
 • множинним мононевритом
 • офтальмоплегією (паралічем очних м’язів)
 • радикулопатією:
  • грудною
  • тулубною

◙E13.42 Інший уточнений цукровий діабет з діабетичною полінейропатією
Цукровий діабет НКІР з:

 • діабетичною невропатичною кахексією
 • початковою стадією діабетичної нейропатії
 • інсуліновим невритом
 • периферичною нейропатією:
  • дистальною симетричною
  • БДВ
  • з ушкодженням тонких волокон
  • сенсомоторною

Виключено: цукровий діабет НКІР з діабетичною вегетативною полінейропатією (E13.43)

◙E13.43 Інший уточнений цукровий діабет з діабетичною вегетативною нейропатією
Цукровий діабет НКІР з:

 • надмірним потовиділенням
 • діабетичною вегетативною полінейропатією
 • діабетичною діареєю
 • дисфункцією:
  • аноректальною
  • стравоходу
 • еректильною дисфункцією (імпотенцією)
 • гастропарезом
 • гіпотензією:
  • ортостатичною
  • постуральною
 • гіпотонією, сечового міхура
 • невропатичним набряком

◙E13.49 Інший уточнений цукровий діабет з іншими уточненими неврологічними ускладненнями

◙E13.5 Інший уточнений цукровий діабет з ускладненнями кровообігу

◙E13.51 Інший уточнений цукровий діабет з периферичною ангіопатією, без гангрени
Інший уточнений цукровий діабет, із захворюваннями периферичних артерій, без гангрени
Виключає: венозні стани – див. Алфавітний покажчик

◙E13.52 Інший уточнений цукровий діабет з периферичною ангіопатією, з гангреною
Інший уточнений цукровий діабет, із захворюваннями периферичних артерій, з гангреною
Виключає: венозні стани – див. Алфавітний покажчик

◙E13.53 Інший уточнений цукровий діабет з діабетичною кардіоміопатією
Цукровий діабет НКІР з діастолічною дисфункцією лівого шлуночка (ДДЛШ)

◙E13.6 Інший уточнений цукровий діабет з іншими уточненими ускладненнями

◙E13.61 Інший уточнений цукровий діабет з уточненими діабетичними ускладненнями на рівні кістково-м’язової системи та сполучних тканин

Цукровий діабет НКІР з:

 • артропатією (нейропатичною)артропатією Шарко
 • діабетичної(ою):
  • руки синдромом (хайропатією) (контрактурою Дюпюітрена) (долонним фасціальним фіброматозом)
  • остеопатією
 • періартритом плеча
 • невропатичним артритом

◙E13.62 Інший уточнений цукровий діабет з уточненими діабетичними ускладненнями на рівні шкіри та підшкірної клітковини
Цукровий діабет НКІР з:

 • діабетичними(ою)(им):
  • пухирями [bullosis diabeticorum]
  • дермопатією (плями на шкірі)
  • еритемою
  • рубеозом райдужки
  • склередемою
  • потовщенням шкіри
 • діабетичним ліпоїдним некробіозом [ДЛН]
 • телеангіектазією навколо нігтів

◙E13.63 Інший уточнений цукровий діабет з уточненими періодонтальними ускладненнями
Цукровий діабет НКІР з:

 • гострим періодонтальним абсцесом
 • періодонтитом

◙E13.64 Інший уточнений цукровий діабет з гіпоглікемією
Цукровий діабет НКІР з гіпоглікемічною(ими) (гіпоглікемією):

 • комою
 • БДВ
 • судомами (конвульсіями)

◙E13.65 Інший уточнений цукровий діабет з незадовільним контролем
Інший уточнений цукровий діабет:

 • для стабілізації
 • погано контрольований
 • нестабільний
 • з вторинною неефективністю лікування

◙E13.69 Інший уточнений цукровий діабет з іншими уточненими ускладненнями
Цукровий діабет НКІР з:

 • діабетичним:
  • захворюванням молочної залози (мастопатією) (фіброзно-кістозною хворобою)
  • інфарктом м’язів (асептичним міонекрозом) (ішемічним міонекрозом) (атрофією м’язів у певній ділянці)
 • гангреною (гострою дермальною) (бактеріальною) (гемолітичною):
  • Фурньє
  • Мелені (прогресуючою синергічною)
 • некротичним фасциїтом
 • виразками (на нижніх кінцівках)

Виключено:
Виразки стопи з периферичною:

 • ангіопатією (E13.73)
 • невропатією (E13.73)

◙E13.7 Інший уточнений цукровий діабет з множинними ускладненнями

◙E13.71 Інший уточнений цукровий діабет з множинними мікросудинними та іншими уточненими несудинними ускладненнями
Два або більше стани, описані в рубриках E13.2-, E13.3-, E13.4-, E13.53 або E13.62

◙E13.72 Інший уточнений цукровий діабет з ознаками інсулінової резистентності
Інший уточнений цукровий діабет з однією або декількома з наступних ознак:

 • чорніючий акантоз
 • дисліпідемія, яка характеризується підвищеним рівнем тригліцеридів або низьким рівнем холестерину ЛПВЩ
 • гіперінсулінізм (інсулінова кома)
 • надмірне відкладення вісцелярного жиру в області живота
 • інсулінова резистентність БДВ
 • неалкогольна жирова хвороба (зміна) печінки (НАЖХП)
 • неалкогольний стеатогепатит (НАСГ)
 • ожиріння
 • надмірна вага

Примітка:
Підвищений кров’яний тиск є поширеною хворобою, яка має під собою багато причин, а його зв'язок з інсуліновою резистентністю може бути підтвердженим лише за умови одночасної наявності принаймні однієї з перерахованих вище ознак.

◙E13.73 Інший уточнений цукровий діабет з виразками стопи, спричиненими багатьма причинами
Цукровий діабет НКІР з виразками стопи та периферичною:

 • ангіопатією
 • невропатією

◙E13.8 Інший уточнений цукровий діабет з неуточненими ускладненнями

◙E13.9 Інший уточнений цукровий діабет без ускладнень

E14 Неуточнений цукровий діабет
Цукровий діабет БДВ
Використовуйте додатковий код (Z92.22) для зазначення поточного догоспітального або
триваючого лікування інсуліном.
Виключено:
Цукровий діабет:

 • новонароджених (P70.2)
 • інсулінонезалежний (E11.-)
 • типу 1 (E10.-)
 • типу 2 (E11.-)

Глюкозурія:

 • БДB (R81)
 • ниркова (E74.8)

Проміжна гіпергліцемія (E09.-)
Післяпроцедурна гіпоінсулінемія (E89.1)

◙E14.0 Неуточнений цукровий діабет з гіперосмолярністю

◙E14.01 Неуточнений цукровий діабет з гіперосмолярністю без некетонічної гіперглікемічно-гіперосмолярної коми [НКГГК]
Цукровий діабет БДВ з:

 • гіпернатріємією
 • гіперосмолярністю 
} БДВ

◙E14.02 Неуточнений цукровий діабет з гіперосмолярністю з комою

◙E14.1 Неуточнений цукровий діабет з ацидозом
Використовуйте додатковий код для зазначення наявності набряку головного мозку (G93.6).

◙E14.11 Неуточнений цукровий діабет з кетоацидозом, без коми
Цукровий діабет БДВ з кетоацидозом БДВ

◙E14.12 Неуточнений цукровий діабет з кетоацидозом, з комою
Цукровий діабет БДВ з гіперглікемічною комою БДВ

◙E14.13 Неуточнений цукровий діабет з лактацидозом, без коми
Цукровий діабет БДВ з лактацидозом БДВ

◙E14.14 Неуточнений цукровий діабет з лактацидозом, з комою

◙E14.15 Неуточнений цукровий діабет з кетоацидозом, з лактацидозом, без коми
Цукровий діабет БДВ з кетоацидозом, з лактацидозом БДВ

◙E14.16 Неуточнений цукровий діабет з кетоацидозом, з лактацидозом, з комою

◙E14.2 Неуточнений цукровий діабет з нирковими ускладненнями
▼1438

◙E14.21 Неуточнений цукровий діабет з діабетичними проявами нефропатії
Цукровий діабет БДВ з:

 • хронічною хворобою нирок:
  • стадія 1
  • стадія 2
 • потовщенням клубочкової базальної мембрани
 • експансією гломерулярних мезангіальних клітин
 • проявами нефропатії (ранніми) (середніми) (повторними)
 • мікроальбумінурією
  • стійкою
  • персистентною
 • тубулоінтерстиціальними змінами

◙E14.22 Неуточнений цукровий діабет з діагностованою діабетичною нефропатією
Цукровий діабет БДВ з:

 • запущеною хворобою нирок
 • хронічною(им):
  • хворобою нирок ≥ 3 стадія
  • нирковою недостатністю
  • нирковим розладом
 • останньою стадією хвороби нирок
 • гломерулосклерозом діабетичним:
  • дифузним
  • внутрішньокапілярним
  • нодулярним
 • Кіммельстила-Уїлсона (синдромом) (вузликами)
 • мікроальбумінурією
 • нефропатією (запущеною) (БДВ) (прогресуючою)
 • нефрозом
 • нефротичним синдромом
 • протеїнурією:
  • стійкою
  • персистентною

◙E14.29 Неуточнений цукровий діабет з іншими уточненими нирковими ускладненнями
Цукровий діабет БДВ з:

 • гострою(им) нирковою(им):
  • недостатністю
  • розладом
 • медулярним (сосочковим) некрозом

◙E14.3 Неуточнений цукровий діабет з офтальмологічними ускладненнями

◙E14.31 Неуточнений цукровий діабет з фоновою ретинопатією
Цукровий діабет БДВ з:

 • ретинальним(ими)(ою) (у сітківку ока):
  • крововиливом:
   • точковим
   • у формі язиків полум’я
  • відкладенням твердих ексудатів
  • мікроаневризмами
  • дилатацією вен
 • ретинопатією БДВ

Виключено: з будь-яким станом, перерахованим у рубриці E14.32

◙E14.32 Неуточнений цукровий діабет з препроліферативною ретинопатією
Цукровий діабет БДВ з:

 • інтраретинальними мікросудинними аномаліями [ІРМА]
 • ретинальним(ими)(ою) ((у) (на) сітківку(ці)(ки) ока):
  • ватними плямами
  • крововиливами:
   • плямистими
   • круглими
   • невеликими
  • ішемією
  • вен:
   • сегментарним розширенням
   • оклюзією
   • дуплікацією

◙E14.33 Неуточнений цукровий діабет з проліферативною ретинопатією
Цукровий діабет БДВ з:

 • крововиливом:
  • преретинальним
  • у склисте тіло
 • формуванням нових судин (неоваскуляризацією)
 • розтягненням сітківки без відшарування

◙E14.34 Неуточнений цукровий діабет з іншою ретинопатією
Цукровий діабет БДВ з:

 • макулярним(ою):
  • набряком (фокальним) (генералізованим) (інтраретинальним)
  • зіркою
 • макулопатією (кільцевидною) (ішемічною)
 • потовщенням сітківки ока

◙E14.35 Неуточнений цукровий діабет з запущеним захворюванням очей
Цукровий діабет БДВ з:

 • неоваскулярною глаукомою
 • рубеозом [почервонінням] райдужки
 • відшаруванням сітківки ока

◙E14.36 Неуточнений цукровий діабет з діабетичною катарактою
Виключено: цукровий діабет БДВ з початковою стадією старечої катаракти (E14.39)

◙E14.39 Неуточнений цукровий діабет з іншими уточненими офтальмологічними ускладненнями
Цукровий діабет БДВ з початковою стадією старечої катаракти

◙E14.4 Неуточнений цукровий діабет з неврологічними ускладненнями

◙E14.40 Неуточнений цукровий діабет з неуточненою нейропатією

◙E14.41 Неуточнений цукровий діабет з діабетичною мононейропатією

Цукровий діабет БДВ з:

 • аміотрофією
 • паралічем черепного нерва:
  • ІІІ (окорухового)
  • VI (відвідного)
 • феморальною (стегновою) нейропатією
 • множинним мононевритом
 • офтальмоплегією (паралічем очних м’язів)
 • радикулопатією:
  • грудною
  • тулубною

◙E14.42 Неуточнений цукровий діабет з діабетичною полінейропатією
Цукровий діабет БДВ з:

 • діабетичною невропатичною кахексією
 • початковою стадією діабетичної нейропатії
 • інсуліновим невритом
 • периферичною невропатією:
  • дистальною симетричною
  • БДВ
  • з ушкодженням тонких волокон
  • сенсомоторною

Виключено: цукровий діабет БДВ з діабетичною вегетативною полінейропатією (E14.43)

◙E14.43 Неуточнений цукровий діабет з діабетичною вегетативною нейропатією
Цукровий діабет БДВ з:

 • надмірним потовиділенням
 • діабетичною вегетативною полінейропатією
 • діабетичною діареєю
 • дисфункцією:
  • аноректальною
  • стравоходу
 • еректильною дисфункцією (імпотенцією)
 • гастропарезом
 • гіпотензією:
  • ортостатичною
  • постуральною
 • гіпотонією, сечового міхура
 • невропатичним набряком

◙E14.49 Неуточнений цукровий діабет з іншими уточненими неврологічними ускладненнями

◙E14.5 Неуточнений цукровий діабет з ускладненнями кровообігу

◙E14.51 Неуточнений цукровий діабет з периферичною ангіопатією, без гангрени
Неуточнений цукровий діабет із захворюваннями периферичних артерій, без гангрени
Виключає: венозні стани – див. Алфавітний покажчик

◙E14.52 Неуточнений цукровий діабет з периферичною ангіопатією, з гангреною
Неуточнений цукровий діабет із захворюваннями периферичних артерій, з гангреною
Виключає: венозні стани – див. Алфавітний покажчик

◙E14.53 Неуточнений цукровий діабет з діабетичною кардіоміопатією
Цукровий діабет БДВ з діастолічною дисфункцією лівого шлуночка (ДДЛШ)

◙E14.6 Неуточнений цукровий діабет з іншими уточненими ускладненнями

◙E14.61 Неуточнений цукровий діабет з уточненими діабетичними ускладненнями на рівні кістково-м’язової системи та сполучних тканин
Цукровий діабет БДВ з:

 • артропатія (невропатична)
 • артропатією Шарко
 • діабетичної(ою)(им):
  • руки синдромом (хайропатією) (контрактурою Дюпюітрена) (долонним фасціальним фіброматозом)
  • остеопатією
  • періартритом плеча
  • невропатичний артрит

◙E14.62 Неуточнений цукровий діабет з уточненими діабетичними ускладненнями на рівні шкіри та підшкірної клітковини
Цукровий діабет БДВ з:

 • діабетичними(ою)(им):
  • пухирями [bullosis diabeticorum]
  • дермопатією (плями на шкірі)
  • еритемою
  • рубеозом райдужки
  • склередемою
  • потовщенням шкіри
 • діабетичним ліпоїдним некробіозом [ДЛН]
 • телеангіектазією навколо нігтів

◙E14.63 Неуточнений цукровий діабет з уточненими періодонтальними ускладненнями
Цукровий діабет БДВ з:

 • гострим періодонтальним абсцесом
 • періодонтитом

◙E14.64 Неуточнений цукровий діабет з гіпоглікемією
Цукровий діабет БДВ з гіпоглікемічною(ими) (гіпоглікемією):

 • комою
 • БДВ
 • судомами (конвульсіями)

◙E14.65 Неуточнений цукровий діабет з незадовільним контролем
Неуточнений цукровий діабет:

 • для стабілізації
 • погано контрольований
 • нестабільний
 • з вторинною неефективністю лікування

◙E14.69 Неуточнений цукровий діабет з іншими уточненими ускладненнями
Цукровий діабет БДВ з:

 • діабетичним:
  • захворюванням молочної залози (мастопатією) (фіброзно-кістозною хворобою)
  • інфарктом м’язів (асептичним міонекрозом) (ішемічним міонекрозом) (атрофією м’язів у певній ділянці)
 • гангреною (гострою дермальною) (бактеріальною) (гемолітичною):
  • Фурньє
  • Мелені (прогресуючою синергічною)
 • некротичним фасциїтом
 • виразками (на нижніх кінцівках)

Виключено:
Виразки стопи з периферичною:

 • ангіопатією (E14.73)
 • нейропатією (E14.73)

E14.7 Неуточнений цукровий діабет з множинними ускладненнями

◙E14.71 Неуточнений цукровий діабет з множинними мікросудинними та іншими уточненими несудинними ускладненнями
Два або більше стани, описані в рубриках E14.2-, E14.3-, E14.4-, E14.53 або E14.62

◙E14.72 Неуточнений цукровий діабет з ознаками інсулінової резистентності
Неуточнений цукровий діабет з однією або декількома з наступних ознак:

 • чорніючий акантоз
 • дисліпідемія, яка характеризується підвищеним рівнем тригліцеридів або низьким рівнем холестерину ЛПВЩ
 • гіперінсулінізм (інсулінова кома)
 • надмірне відкладення вісцелярного жиру в області живота
 • інсулінова резистентність БДВ
 • неалкогольна жирова хвороба (зміна) печінки (НАЖХП)
 • неалкогольний стеатогепатит (НАСГ)
 • ожиріння
 • надмірна вага

Примітка:
Підвищений кров’яний тиск є поширеною хворобою, яка має під собою багато причин, а його зв'язок з інсуліновою резистентністю може бути підтвердженим лише за умови одночасної наявності принаймні однієї з перерахованих вище ознак.

◙E14.73 Неуточнений цукровий діабет з виразками стопи, спричиненими багатьма причинами
Цукровий діабет БДВ з виразками стопи та периферичною:

 • ангіопатією
 • нейропатією

◙E14.8 Неуточнений цукровий діабет з неуточненими ускладненнями

◙E14.9 Неуточнений цукровий діабет без ускладнень