КЛАС 6 Зміст

КЛАС 6 ХВОРОБИ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ (G00-G99)
Даний клас містить наступні блоки:

G00-G09 Запальні хвороби центральної нервової системи

G10-G14 Системні атрофії, що первинно уражають центральну нервову систему

G20-G26 Екстрапірамідні розлади та порушення функцій руху

G30-G32 Інші дегенеративні хвороби нервової системи

G35-G37 Демієлінізуючі хвороби центральної нервової системи

G40-G47 Епізодичні та пароксизмальні розлади

G50-G59 Ураження нервів, нервових корінців та сплетень

G60-G64 Поліневропатії та інші ураження периферичної нервової системи

G70-G73 Хвороби нервово-м’язового з’єднання та м’язів

G80-G83 Церебральний параліч та інші паралітичні синдроми

G90-G99 Інші ураження нервової системи

У даному класі наступні категорії позначені зірочкою:

G01* Менінгіт при бактеріальних хворобах, класифікованих в інших рубриках

G02* Менінгіт при інших інфекційних та паразитарних хворобах, класифікованих в інших рубриках

G05* Енцефаліт, мієліт та енцефаломієліт при хворобах, класифікованих в інших рубриках

G07* Внутрішньочерепний та внутрiшньохребетний абсцес i гранульома при хворобах, класифікованих в інших рубриках

G13* Системні атрофії, які переважно уражають центральну нервову систему при хворобах, класифікованих в інших рубриках

G22* Паркiнсонiзм при хворобах, класифікованих в інших рубриках

G26* Екстрапiрамiднi розлади та порушення функцій руху при хворобах, класифікованих в інших рубриках

G32* Інші дегенеративні ураження нервової системи при хворобах, класифікованих в інших рубриках

G46* Судинні синдроми головного мозку при цереброваскулярних хворобах (I60- I67†)

G53* Ураження черепних нервів при хворобах, класифікованих в інших рубриках

G55* Стискання нервових корінців та сплетень при хворобах, класифікованих в інших рубриках

G59* Мононевропатiя при хворобах, класифікованих в інших рубриках

G63* Полiневропатiї при хворобах, класифікованих в інших рубриках

G73* Ураження нервово-м'язового з'єднання та м’язів при хворобах, класифікованих в інших рубриках

G94* Інші ураження головного мозку при хворобах, класифікованих в інших рубриках

G99* Інші ураження нервової системи при хворобах, класифікованих в інших рубриках

Виключено:
Деякі інфекційні та паразитарні хвороби (A00-B99)
Ендокринні хвороби, розлади харчування та порушення обміну речовин (E00-E89)
Новоутворення (C00-D48)
Симптоми, ознаки та відхилення від норми, виявлені при клінічних та лабораторних дослідженнях, не класифіковані в інших рубриках  (R00-R99)