(L55-L59) ХВОРОБИ ШКІРИ ТА ПІДШКІРНОЇ КЛІТКОВИНИ, ПОВ’ЯЗАНІ З ДІЄЮ ВИПРОМІНЮВАННЯ

ХВОРОБИ ШКІРИ ТА ПІДШКІРНОЇ КЛІТКОВИНИ, ПОВ’ЯЗАНІ З ДІЄЮ ВИПРОМІНЮВАННЯ (L55-L59)

L55 Сонячний опік
▼1911 Для позначення локалізації сонячного опіку використовується додатковий код (T20-T25, T29-T30).
Для позначення відсотку площі поверхні тіла, ураженої сонячним опіком, використовується додатковий код (T31).
Якщо необхідно зазначити причину, використовується додатковий код зовнішніх причин (Клас 20)

L55.0 Сонячний опік, еритема

L55.1 Сонячний опік, часткова товщина

L55.2 Сонячний опік, повна товщина

L55.8 Інші сонячні опіки

L55.9 Сонячний опік, неуточнений

L56 Інші гострі зміни шкіри, спричинені ультрафіолетовим випромінюванням

L56.0 Медикаментозна фототоксична реакція
Якщо необхідно ідентифікувати лікарський засіб, що спричинив захворювання, використовують додатковий код зовнішньої причини (Клас 20).

L56.1 Медикаментозна фотоалергічна реакція
Якщо необхідно ідентифікувати лікарський засіб, що спричинив захворювання, використовують додатковий код зовнішньої причини (Клас 20).

L56.2 Фотоконтактний дерматит [berloque dermatitis]

L56.3 Сонячна кропив’янка

L56.4 Поліморфна світлова висипка

L56.8 Інші уточнені гострі ураження шкіри, спричинені ультрафіолетовим випромінюванням

L56.9 Гостре ураження шкіри, спричинені ультрафіолетовим випромінюванням, неуточнене

L57 Зміни шкіри, спричинені хронічним впливом неіонізуючого випромінювання

L57.0 Актинічний [фотохімічний] кератоз
Кератоз:

  • БДВ
  • старечий
  • сонячний

L57.I Актинічний ретикулоїд

L57.2 Шкіра ромбічна на потилиці (шиї)

L57.3 Пойкілодермія Сіватта

L57.4 Стареча атрофія (в'ялість) шкіри
Старечий еластоз

L57.5 Актинічна [фотохімічна] гранульома

L57.8 Інші ураження шкіри, спричинені хронічним впливом неіонізуючого випромінювання
Шкіра фермера
Шкіра моряка
Сонячний дерматит

L57.9 Ураження шкіри, спричинене хронічним впливом неіонізуючого випромінювання, неуточнене

L58 Променевий (радіаційний) дерматит

L58.0 Гострий променевий (радіаційний) дерматит

L58.1 Хронічний променевий (радіаційний) дерматит

L58.9 Променевий (радіаційний) дерматит, неуточнений

L59 Інші ураження шкіри та підшкірної клітковини, пов'язані з випромінюванням
Виключено: променеві опіки – див. Опіки за локалізацією  

L59.0 Еритема опікова [дерматит ab igne]

L59.8 Інші уточнені ураження шкіри та підшкірної клітковини, пов'язані з випромінюванням

L59.9 Ураження шкіри та підшкірної клітковини, пов'язане з випромінюванням, неуточнене