(Z80-Z99) ЗВЕРНЕННЯ ДО ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ЗА ОБСТАВИН ПОТЕНЦІЙНОЇ НЕБЕЗПЕКИ ДЛЯ ЗДОРОВ’Я, ПОВ’ЯЗАНОЇ З РОДИННИМ ЧИ ОСОБИСТИМ АНАМНЕЗОМ АБО ПЕВНИМИ УМОВАМИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СТАН ЗДОРОВ’Я

ЗВЕРНЕННЯ ДО ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ЗА ОБСТАВИН ПОТЕНЦІЙНОЇ НЕБЕЗПЕКИ ДЛЯ ЗДОРОВ’Я, ПОВ’ЯЗАНОЇ З РОДИННИМ ЧИ ОСОБИСТИМ АНАМНЕЗОМ АБО ПЕВНИМИ УМОВАМИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СТАН ЗДОРОВ’Я (Z80-Z99)

Z80 У сімейному анамнезі злоякісне новоутворення

Z80.0 У сімейному анамнезі злоякісне новоутворення органів травлення
Стани, класифіковані у рубриках C15-C26

Z80.1 У сімейному анамнезі злоякісне новоутворення трахеї, бронхів та легень
Стани, класифіковані у рубриках C33-C34

Z80.2 У сімейному анамнезі злоякісне новоутворення інших органів дихання та грудної клітки
Стани, класифіковані у рубриках C30-C32, C37-C39

Z80.3 У сімейному анамнезі злоякісне новоутворення молочної залози
Стани, класифіковані у рубриці C50.-

Z80.4 У сімейному анамнезі злоякісне новоутворення статевих органів
Стани, класифіковані у рубриках C51 -C63

Z80.5 У сімейному анамнезі злоякісне новоутворення сечових органів
Стани, класифіковані у рубриках C64-C68

Z80.6 У сімейному анамнезі лейкоз
Стани, класифіковані у рубриках C91 -C95

Z80.7 У сімейному анамнезі інші злоякісні новоутворення лімфоїдної, кровотворної та споріднених тканин
Стани, класифіковані у рубриках C81 -C90, C96.-

Z80.8 У сімейному анамнезі злоякісне новоутворення інших органів або систем
Стани, класифіковані у рубриках C00-C14, C40-C49, C69-C79

Z80.9 У сімейному анамнезі злоякісне новоутворення, неуточнене
Стани, класифіковані у рубриці C80.-

Z81 У сімейному анамнезі психічні розлади та порушення поведінки
▼0049
▼0520

Z81.0 У сімейному анамнезі розумова відсталість
Стани, класифіковані у рубриках F70-F79

Z81.1 У сімейному анамнезі алкогольна залежність
Стани, класифіковані у рубриці F10.-

Z81.2 У сімейному анамнезі куріння
Стани, класифіковані у рубриці F17.-

Z81.3 У сімейному анамнезі зловживання іншими психоактивними речовинами
Стани, класифіковані у рубриках F11 -F16, F18-F19

Z81.4 У сімейному анамнезі зловживання іншими засобами, що викликають залежність
Стани, класифіковані до рубрики F55

Z81.8 У сімейному анамнезі інші психічні розлади та порушення поведінки
Стани, класифіковані у рубриках F00-F99

Z82 У сімейному анамнезі певні фізичні вади та хронічні хвороби, що призводять до втрати працездатності

Z82.0 У сімейному анамнезі епілепсія та інші хвороби нервової системи
Стани, класифіковані у рубриках G00-G99

Z82.1 У сімейному анамнезі сліпота та втрата зору
Стани, класифіковані у рубриці H54.-

Z82.2 У сімейному анамнезі глухота та втрата слуху
Стани, класифіковані у рубриках H90-H91

Z82.3 У сімейному анамнезі інсульт
Стани, класифіковані у рубриках I60-I64

Z82.4 У сімейному анамнезі ішемічна хвороба серця та інші хвороби серцево-судинної системи
Стани, класифіковані у рубриках I00-I52, I65-I99

Z82.5 У сімейному анамнезі астма та інші хронічні хвороби нижніх дихальних шляхів
Стани, класифіковані у рубриках J40-J47

Z82.6 У сімейному анамнезі артрит та інші хвороби кістково-м'язової системи та сполучної тканини
Стани, класифіковані у рубриках M00-M99

Z82.7 У сімейному анамнезі вроджені вади розвитку, деформації та хромосомні аномалії
Стани, класифіковані у рубриках Q00-Q99

Z82.8 У сімейному анамнезі інші фізичні вади, що призводять до непрацездатності та хронічні захворювання, які призводять до інвалідності, не класифіковані в інших рубриках

Z83 У сімейному анамнезі інші специфічні розлади
Виключено: контакт з хворим чи можливість зараження інфекційними хворобами у сім'ї (Z20.-)

Z83.0 У сімейному анамнезі хвороба, викликана вірусом імунодефіциту людини [ВІЛ]
Стани, класифіковані у рубриках B20-B24

Z83.1 У сімейному анамнезі інші інфекційні та паразитарні хвороби
Стани, класифіковані у рубриках A00-B19, B25-B94, B99

Z83.2 У сімейному анамнезі хвороби крові та кровотворних органів та певні порушення із залученням імунного механізму
Стани, класифіковані у рубриках D50-D89

Z83.3 У сімейному анамнезі цукровий діабет
Стани, класифіковані у рубриках E10-E14, O24.-

Z83.4 У сімейному анамнезі інші ендокринні хвороби, розлади харчування та порушення обміну речовин
Стани, класифіковані у рубриках E00-E07, E15-E89

Z83.5 У сімейному анамнезі хвороби ока чи вуха
Стани, класифіковані у рубриках H00-H53, H55-H83, H92-H95
Виключено:
У сімейному анамнезі:

 • сліпота та втрата зору (Z82.1)
 • глухота та втрата слуху (Z82.2)

Z83.6 У сімейному анамнезі хвороби органів дихання
Стани, класифіковані у рубриках J00-J39, J60-J99
Виключено: у сімейному анамнезі хронічні захворювання нижніх дихальних шляхів (Z82.5)

Z83.7 У сімейному анамнезі хвороби системи органів травлення
Стани, класифіковані у рубриках K00-K93

Z84 У сімейному анамнезі інші патологічні стани

Z84.0 У сімейному анамнезі хвороби шкіри та підшкірної клітковими
Стани, класифіковані у рубриках L00-L99

Z84.1 У сімейному анамнезі хвороби нирки та сечовода
Стани, класифіковані у рубриках N00-N29

Z84.2 У сімейному анамнезі інші хвороби сечостатевої системи
Стани, класифіковані у рубриках N30-N99

Z84.3 У сімейному анамнезі кровна спорідненість

Z84.8 У сімейному анамнезі інші уточнені стани

Z85 У особистому анамнезі злоякісне новоутворення
▼2112 Виключено:
Наступне обстеження після лікування злоякісних новоутворень (Z08.-)
Подальша медична допомога та стан одужання (Z42-Z51, Z54.-)

Z85.0 У особистому анамнезі злоякісне новоутворення органів травлення
Стани, класифіковані у рубриках C15-C26

Z85.1 У особистому анамнезі злоякісне новоутворення трахеї, бронхів та легень
Стани, класифіковані у рубриках C33-C34

Z85.2 У особистому анамнезі злоякісне новоутворення інших органів дихання та грудної клітки
Стани, класифіковані у рубриках C30-C32, C37-C39

Z85.3 У особистому анамнезі злоякісне новоутворення молочної залози
Стани, класифіковані у рубриці C50.-

Z85.4 У особистому анамнезі злоякісне новоутворення статевих органів
Стани, класифіковані у рубриках C51 -C63

Z85.5 У особистому анамнезі злоякісне новоутворення сечових органів
Стани, класифіковані у рубриках C64-C68

Z85.6 У особистому анамнезі лейкоз
▼0245 Стани, класифіковані у рубриках C91 -C95

Z85.7 У особистому анамнезі злоякісні новоутворення лімфоїдної, кровотворної та спорідненої їм тканини
▼0245 Стани, класифіковані у рубриках C81 -C90, C96.-

Z85.8 У особистому анамнезі злоякісне новоутворення інших органів та систем
Стани, класифіковані у рубриках C00-C14, C40-C49, C69-C79

Z85.9 У особистому анамнезі злоякісне новоутворення, неуточнене
Стани, класифіковані у рубриках до C80.-

Z86 У особистому анамнезі певні інші хвороби
▼2112 Виключено:
Подальша медична допомога та стан видужування (Z42-Z51, Z54.-)

Z86.0 У особистому анамнезі інші новоутворення
Стани, класифіковані у рубриках D00-D48
Виключено: злоякісні новоутворення (Z85.-)

Z86.1 У особистому анамнезі інфекційні та паразитарні хвороби
Стани, класифіковані у рубриках A00-B89, B99
Виключено:
Безсимптомне носійство вірусу імунодефіциту людини [ВІЛ] (Z21)
Наслідки інфекційних та паразитарних хвороб (B90-B94)

◙Z86.10 У особистому анамнезі неуточнені інфекційні та паразитарні хвороби

◙Z86.11 У особистому анамнезі туберкульоз

◙Z86.12 У особистому анамнезі поліомієліт

◙Z86.13 У особистому анамнезі малярія

◙Z86.18 У особистому анамнезі інші уточнені інфекційні та паразитарні хвороби
▼0104

Z86.2 У особистому анамнезі хвороби крові та кровотворних органів та деякі порушення із залученням імунного механізму
Стани, класифіковані у рубриках D50-D89

Z86.3 У особистому анамнезі хвороби ендокринної системи, розлади харчування та порушення обміну речовин
▼0401 Стани, класифіковані у рубриках E00-E89 та R73

Z86.4 У особистому анамнезі зловживання психоактивними речовинами
Стани, класифіковані у рубриках F10-F19
Виключено:
Проблеми, пов'язані з вживанням:

 • алкоголю (Z72.1)
 • наркотиків (Z72.2)
 • тютюну (Z72.0)

◙Z86.41 У особистому анамнезі вживання алкоголю
▼0503 Виключено: поточний синдром алкогольної залежності (F10.2)

◙Z86.42 У особистому анамнезі вживання наркотиків
▼0503 У анамнезі:

 • зловживання психоактивними речовинами БДВ
 • несанкціоноване вживання наркотиків, будь-коли, але крім останніх трьох місяців

Виключено: поточний синдром наркотичної залежності (F11 -F16 з загальним четвертим знаком .2 та F18-F19 з загальним четвертим знаком .2)

◙Z86.43 У особистому анамнезі вживання тютюну
▼0503 Виключено:
Вживання тютюну, пов’язане зі шкодою для здоров’я (F17.1)
Синдром залежності від тютюну (F17.2)

Z86.5 У особистому анамнезі інші психічні розлади та порушення поведінки
Стани, класифіковані у рубриках F00-F09, F20-F99

Z86.6 У особистому анамнезі хвороби нервової системи та органів чуття
Стани, класифіковані у рубриках G00-G99, H00-H95

Z86.7 У особистому анамнезі хвороби системи кровообігу
Стани, класифіковані у рубриках I00-I99
Виключено:
Перенесений в минулому інфаркт міокарда (I25.2)
Післяінфарктний синдром (I24.1)
Наслідки цереброваскулярної хвороби (I69.-)

Z87 У особистому анамнезі інші захворювання та патологічні стани
▼2112 Виключено: подальша медична допомога та стан видужування (Z42-Z51, Z54.-)

Z87.0 У особистому анамнезі хвороби органів дихання
Стани, класифіковані у рубриках J00-J99

Z87.1 У особистому анамнезі хвороби органів травлення
Стани, класифіковані у рубриках K00-K93

◙Z87.10 У особистому анамнезі неуточнені хвороби органів травлення

◙Z87.11 У особистому анамнезі пептична виразка

◙Z87.12 У особистому анамнезі поліпи товстої кишки

◙Z87.18 У особистому анамнезі інші хвороби органів травлення

Z87.2 У особистому анамнезі хвороби шкіри та підшкірної клітковини
Стани, класифіковані у рубриках L00-L99

Z87.3 У особистому анамнезі хвороби кістково-м'язової системи та сполучної тканини
Стани, класифіковані у рубриках M00-M99

Z87.4 У особистому анамнезі хвороби сечостатевої системи
Стани, класифіковані у рубриках N00-N99

Z87.5 У особистому анамнезі ускладнення вагітності, пологів та післяпологового періоду
Стани, класифіковані у рубриках O00-O99
У особистому анамнезі:

 • гестаційний діабет
 • трофобластична хвороба

Виключено:
Звичний викидень (N96)
Спостереження за перебігом вагітності у жінки з несприятливим акушерським анамнезом (Z35.-)

Z87.6 У особистому анамнезі певні стани, які виникають у перинатальному періоді
Стани, класифіковані у рубриках P00-P96

Z87.7 У особистому анамнезі вроджені вади розвитку, деформації та хромосомні аномалії
Стани, класифіковані у рубриках Q00-Q99

Z87.8 У особистому анамнезі інші уточнені стани
Стани, класифіковані у рубриках S00-T98
Виключено: у особистому анамнезі завдання собі шкоди (Z91.5)

Z88 У особистому анамнезі алергія на лікарські засоби, медикаменти та біологічні речовини

Z88.0 У особистому анамнезі алергія на пеніцилін

Z88.1 У особистому анамнезі алергія на інші антибіотики

Z88.2 У особистому анамнезі алергія на сульфаніламідні препарати

Z88.3 У особистому анамнезі алергія на інші протиінфекційні засоби

Z88.4 У особистому анамнезі алергія на анестезуючі засоби

Z88.5 У особистому анамнезі алергія на наркотичні засоби

Z88.6 У особистому анамнезі алергія на анальгезивний засіб

Z88.7 У особистому анамнезі алергія на сироватку чи вакцину

Z88.8 У особистому анамнезі алергія на інші лікарські препарати, медикаменти та біологічні речовини

Z88.9 У особистому анамнезі алергія на неуточнені лікарські препарати, медикаменти та біологічні речовини

Z89 Набута відсутність кінцівки
Включено:
Втрата кінцівки:

 • посттравматична
 • післяопераційна

Виключено:
Набуті дефекти кінцівок (M20-M21)
Вроджена відсутність кінцівок (Q71 -Q73)

Z89.0 Набута відсутність пальця(ців) [включаючи великий палець], однобічна

Z89.1 Набута відсутність кисті та зап'ястка

Z89.2 Набута відсутність верхньої кінцівки вище від зап'ястка
Руки БДВ

Z89.3 Набута відсутність обох верхніх кінцівок [на будь-якому рівні]
Набута відсутність пальця(ців), двобічна

Z89.4 Набута відсутність стопи та гомілковостопного суглоба
Пальця(ців) стопи

Z89.5 Набута відсутність ноги на рівні чи нижче коліна

Z89.6 Набута відсутність ноги вище коліна
Ноги БДВ

Z89.7 Набута відсутність обох нижніх кінцівок [на будь-якому рівні, за винятком лише пальців стопи]

Z89.8 Набута відсутність верхніх та нижніх кінцівок [на будь-якому рівні]

Z89.9 Набута відсутність кінцівки, неуточнена

Z90 Набута відсутність органів, не класифікована в інших рубриках
Включено: післяопераційна чи посттравматична втрата частини тіла НКІР
Виключено:
Вроджена відсутність органів - див. Алфавітний покажчик
Післяопераційна відсутність:

 • ендокринних залоз (E89.-)
 • селезінки (D73.0)

Z90.0 Набута відсутність частини голови або шиї
Ока
Глотки
Носа
Виключено: зубів (K08.1)

Z90.1 Набута відсутність молочної залози (молочних залоз)

Z90.2 Набута відсутність легені [чи її частини]

Z90.3 Набута відсутність частини шлунка

Z90.4 Набута відсутність інших відділів травного тракту

Z90.5 Набута відсутність нирки

Z90.6 Набута відсутність інших відділів сечового тракту

Z90.7 Набута відсутність статевого органа(ів)

Z90.8 Набута відсутність інших органів

Z91 У особистому анамнезі наявність факторів ризику, не класифікованих в інших рубриках
Виключено:
Вплив забруднення та інших проблем, пов'язаних з фізичними факторами оточуючого середовища (Z58.-)
Вплив виробничих факторів ризику (Z57.-)
У особистому анамнезі зловживання психоактивними речовинами (Z86.4)

Z91.0 У особистому анамнезі алергія на інші речовини, крім лікарських препаратів та біологічних речовин
Виключено: у особистому анамнезі алергія на лікарські препарати та біологічні речовини (Z88.-)

Z91.1 У особистому анамнезі невиконання медичних процедур та недотримання режиму
Примітка:
Цей код використовується, якщо невиконання медичних процедур є фактором, який прискорює госпіталізацію. Він не використовується як основний діагноз.

Z91.2 У особистому анамнезі недостатня особиста гігієна

Z91.3 У особистому анамнезі порушення режиму сну-неспання
Виключено: розлади сну (G47.-)

Z91.4 У особистому анамнезі психічна травма, не класифікована в інших рубриках

Z91.5 У особистому анамнезі завдання собі шкоди
Парасуїцид
Самоотруєння
Спроба самогубства
Виключено: cуїцидальне мислення (R45.81)

Z91.6 У особистому анамнезі інша соматична травма

Z91.7 У особистому анамнезі операції на жіночих статевих органах, що призводять до каліцтва В особистому анамнезі жіночої статі:
• циркумцизія
• жіноче обрізання
• операції на жіночих статевих органах, що призводять до каліцтва (FGM) типи 1 -4

Z91.8 У особистому анамнезі інші уточнені фактори ризику, не класифіковані в інших рубриках
Погане поводження БДВ
Неправильне лікування БДВ

Z92 У особистому анамнезі медичне лікування

Z92.0 У особистому анамнезі застосування протизаплідних засобів
Виключено:
Консультування та нагляд за застосуванням протизаплідних засобів (Z30.-)
Наявність (внутрішньоматкового) контрацептивного засобу (Z97.5)

Z92.1 У особистому анамнезі тривалий (поточний) прийом антикоагулянтів
▼0303

Z92.2 У особистому анамнезі тривалий (поточний) прийом інших медикаментів

◙Z92.21 Аспірину

◙Z92.22 Інсуліну

◙Z92.28 Інших медикаментів

Z92.3 У особистому анамнезі опромінювання
Опромінювання з лікувальною метою
Виключено:
Вплив радіаційного забруднення (Z58.4)
Несприятливий вплив виробничої радіації (Z57.1)

Z92.4 У особистому анамнезі хірургічна операція, не класифікована в інших рубриках
Виключено:
Стан, пов'язаний з наявністю штучного отвору (Z93.-)
Стан після хірургічної операції (Z98.-)
Наявність функціональних імплантатів чи трансплантатів (Z95-Z96)
Стан, пов'язаний з наявністю трансплантованого органа чи тканини (Z94.-)

Z92.5 У особистому анамнезі реабілітаційні заходи

Z92.6 У особистому анамнезі хіміотерапія новоутворення

Z92.8 У особистому анамнезі інші види лікування

Z92.9 У особистому анамнезі медичне лікування, неуточнене

Z93 Стан, пов'язаний з наявністю штучного отвору
Виключено:
Штучні отвори, що потребують уваги або догляду (Z43.-)
Ускладнення зовнішньої стоми (J95.0-, K91.4-, N99.5-)

Z93.0 Стан, пов'язаний з наявністю трахеостоми

Z93.1 Стан, пов'язаний з наявністю гастростоми

Z93.2 Стан, пов'язаний з наявністю ілеостоми

Z93.3 Стан, пов'язаний з наявністю колостоми

Z93.4 Стан, пов'язаний з наявністю інших штучних отворів шлунково-кишкового тракту

Z93.5 Стан, пов'язаний з наявністю цистостоми

Z93.6 Стан, пов'язаний з наявністю інших штучних отворів сечового тракту
Нефростоми
Уретеростоми
Уретростоми

Z93.8 Стан, пов'язаний з наявністю інших штучних отворів

Z93.9 Стан, пов'язаний з наявністю штучного отвору, неуточненого

Z94 Стан, пов'язаний з наявністю трансплантованого органа чи тканини
Включено: орган чи тканина, що заміщені гетерогенним або гомогенним трансплантатом
Виключено:
Ускладнення, спричинені трансплантованим органом чи тканиною - див. Алфавітний покажчик
Наявність:

 • судинного трансплантата (Z95.-)
 • штучного серцевого клапана (Z95.3)

Z94.0 Стан, пов'язаний з наявністю трансплантованої нирки
▼1438 Необхідно також кодувати стадію хронічної хвороби нирок (N18.3-N18.5)

Z94.1 Стан, пов'язаний з наявністю трансплантованого серця
Виключено: наявність штучного серцевого клапана (Z95.2-Z95.4)

Z94.2 Стан, пов'язаний з наявністю трансплантованої легені

Z94.3 Стан, пов'язаний з наявністю трансплантованих серця та легені

Z94.4 Стан, пов'язаний з наявністю трансплантованої печінки

Z94.5 Стан, пов'язаний з наявністю трансплантованої шкіри
Стан, пов'язаний з наявністю аутогенного шкірного трансплантата

Z94.6 Стан, пов'язаний з наявністю трансплантованої кістки

Z94.7 Стан, пов'язаний з наявністю трансплантованої рогівки

Z94.8 Стан, пов'язаний з наявністю іншого трансплантованого органа та тканин
Кісткового мозку
Кишок
Підшлункової залози (бета-клітин) (острівків)
Стволових клітин

Z94.9 Стан, пов'язаний з наявністю трансплантованого органа чи тканими, неуточнених

Z95 Наявність серцевих чи судинних імплантатів та трансплантатів
▼0909, 0936, 0940
Виключено: ускладнення, пов'язані з серцевими та судинними пристроями, імплантатами та трансплантатами (T82.-)

Z95.0 Наявність штучного водія серцевого ритму
▼0936 Наявність:

 • автоматичного імплантованого кардіодефібрилятора [AICD]
 • серцевого:
 • кардіостимулятора
 • бівентрикулярного електрокардіостимулятора (CRT)
 • бівентрикулярного електрокардіостимулятора з функцією кардіоверсії-дефібриляції (CRT- D)

Виключено: установлення та регулювання штучного водія ритму серця (Z45.0) залежність від штучного серця (Z99.4)

Z95.1 Наявність аортокоронарного шунтового трансплантата

Z95.2 Наявність протеза серцевого клапана

Z95.3 Наявність ксеногенного серцевого клапана

Z95.4 Наявність іншого замінника серцевого клапана

Z95.5 Наявність коронарного ангіопластичного імплантату та трансплантата
Наявність протеза вінцевої артерії
Стан після коронарної ангіопластики БДВ

Z95.8 Наявність інших серцевих та судинних імплантатів та трансплантатів
Наявність внутрішньосудинного протеза НКІР
Стан після периферичної ангіопластики БДВ
Виключено: залежність від штучного серця (Z99.4) Z95.9 Наявність серцевого та судинного імплантату та трансплантата, неуточнених

Z96 Наявність інших функціональних імплантатів
Виключено:
Ускладнення, пов'язані з внутрішніми протезними пристроями, імплантатами та трансплантатами (T82-T85)
Підбирання та припасовування протеза та інших пристроїв (Z44-Z46)

Z96.0 Наявність сечостатевих імплантатів

Z96.1 Наявність інтраокулярних лінз
Псевдофакія

Z96.2 Наявність отологічних чи аудіологічних імплантатів
Кістковопровідний слуховий пристрій
Кохлеарний імплантат
Стент слухової (євстахієвої) труби
Міринготомія труби (труб)
Заміна слухової кісточки

Z96.3 Наявність штучної гортані

Z96.4 Наявність імплантатів ендокринних залоз
Штучна підшлункова залоза
Інсулінова помпа

Z96.5 Наявність імплантатів зубів та щелепи

Z96.6 Наявність ортопедичних імплантатів суглобів
▼1309

◙Z96.60 Наявність імплантату неуточненого суглоба

◙Z96.61 Наявність імплантату плечового суглоба

◙Z96.62 Наявність імплантату ліктьового суглоба

◙Z96.63 Наявність імплантату зап’ясткового суглоба

◙Z96.64 Наявність імплантату кульшового суглоба

◙Z96.65 Наявність імплантату колінного суглоба

◙Z96.66 Наявність імплантату гомілковостопного суглоба

◙Z96.68 Наявність іншого ортопедичного імплантату суглоба

Z96.7 Наявність імплантатів інших кісток та сухожилків
Черепна пластина

Z96.8 Наявність інших уточнених функціональних імплантатів

Z96.9 Наявність функціонального імплантату, неуточненого

Z97 Наявність інших пристроїв 
Виключено:
Ускладнення внутрішніх протезних пристроїв, імплантатів та трансплантатів (T82-T85)
Підбирання та припасовування протеза та інших пристроїв (Z44-Z46)
Наявність дренажного пристрою для спинномозкової рідини (Z98.2)

Z97.0 Наявність штучного ока

Z97.1 Наявність штучної кінцівки (повної) (часткової)

Z97.2 Наявність зубного протеза (повного) (часткового)

Z97.3 Наявність окулярів та контактних лінз

Z97.4 Наявність зовнішнього слухового апарата

Z97.5 Наявність протизаплідного засобу
Наявність:

 • внутрішньоматкового протизаплідного засобу (ВМС)
 • підшкірного:
  • контрацептивного імплантату
  • гормонального імплантату

Виключено:
Перевірка, повторне введення або видалення протизаплідного засобу (Z30.5)
Введення протизаплідного засобу (Z30.1)

Z97.8 Наявність інших уточнених пристроїв

Z98 Інші післяопераційні стани  
Виключено:
Подальша медична допомога та стан видужування (Z42-Z51, Z54.-)
Післяпроцедурні чи післяопераційні ускладнення - див. Алфавітний покажчик

Z98.0 Стан, пов'язаний з шунтування тонкої кишки та накладанням кишкового анастомозу

Z98.1 Стан, пов'язаний з артродезом

Z98.2 Стан, пов'язаний з наявністю дренажного пристрою для спинномозкової рідини
Шунт спинномозкової рідини

Z98.8 Інший уточнений стан після хірургічного втручання

Z99 Залежність від підтримуючих життєдіяльність спеціальних апаратів та пристроїв, не класифікована в інших рубриках

Z99.0 Залежність від аспіратора

Z99.1 Залежність від респіратора
Залежність від вентилятора

Z99.2 Залежність від ниркового діалізу
▼1438 Наявність артеріовенозного шунта для діалізу
Стан гемодіалізу
Виключено: підготовка до діалізу та його проведення (Z49.-)

Z99.3 Залежність від інвалідного візка

Z99.4 Залежність від штучного серця

Залежність від:
•екстракорпоральний шлуночковий апарат допоміжного кровообігу (BiVAD)(апарат)(RVAD)
* інтракорпоральний шлуночковий апарат допоміжного кровообігу (IVAD)
• повне штучне серце (TAH)
Наявність штучного серця

Z99.8 Залежність від інших механізмів та пристроїв, які підтримують життєдіяльність органів або систем

Z99.9 Залежність від неуточнених механізмів та пристроїв, які підтримують життєдіяльність органів або систем


Друк