(Z40-Z54) ЗВЕРНЕННЯ ДО ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ЗА ПРОВЕДЕННЯМ СПЕЦИФІЧНИХ ПРОЦЕДУР ТА НАДАННЯМ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ

ЗВЕРНЕННЯ ДО ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ЗА ПРОВЕДЕННЯМ СПЕЦИФІЧНИХ ПРОЦЕДУР ТА НАДАННЯМ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ (Z40-Z54)

Примітка:
Рубрики Z40-Z54 призначені для кодування причин, що дають підставу для одержання медичної допомоги хворим, що раніше одержали лікування з приводу будь-якої хвороби чи травми, за якими проводиться наступне медичне спостереження або яким надається допомога з метою закріплення результатів лікування, для лікування залишкових явищ, а також попередження чи ліквідації рецидивів.
Виключено: наступне обстеження при медичному спостереженні після лікування (Z08-Z09)

Z40 Профілактичне хірургічне втручання
▼2114

Z40.0 Профілактичне хірургічне втручання за наявності факторів ризику, пов'язаних зі злоякісними новоутвореннями
Госпіталізація з метою профілактичного видалення органа

◙Z40.00 Молочної залози
Госпіталізація з метою профілактичного видалення молочної залози

◙Z40.01 Яєчника
Госпіталізація з метою профілактичного видалення яєчника

◙Z40.08 Іншого органа

Z40.8 Інший вид профілактичного хірургічного втручання

Z40.9 Профілактичне хірургічне втручання, неуточнене

Z41 Процедури, що не пов’язані з лікуванням

Z41.0 Трансплантація волосистої ділянки шкіри

Z41.1 Інші види відновлювального хірургічного втручання для усунення недоліків зовнішності
▼1204 Імплантація молочних залоз
Виключено: відновна та реконструктивна хірургія після травми або операції (Z42.-)

Z41.2 Заведене чи ритуальне обрізання

Z41.3 Проколювання вух

Z41.8 Інші процедури, що не пов'язані з лікуванням
▼2115

Z41.81 Медикаментозна проба

✪Z41.82 Харчова провокаційна проба

✪Z41.89 Інші процедури не пов'язані з відновленням працездатності
Сенсибілізований алергеном, БДВ

Z41.9 Процедура, що не пов'язана з лікуванням, неуточнена

Z42 Подальша допомога з використанням методів пластичної хірургії
Включено:
Післяопераційне та посттравматичне відновне хірургічне втручання
Заміщення рубцевої тканини
Виключено:
Відновне хірургічне втручання:

 • як метод лікування поточної травми - кодується як відповідна травма - див. Алфавітний покажчик
 • для усунення недоліків зовнішності (Z41.1)

Z42.0 Подальша допомога з використанням методів пластичної хірургії голови та шиї

Z42.1 Подальша допомога з використанням методів пластичної хірургії молочної залози
▼1204

Z42.2 Подальша допомога з використанням методів пластичної хірургії інших частин тулуба

Z42.3 Подальша допомога з використанням методів пластичної хірургії верхньої кінцівки

Z42.4 Подальша допомога з використанням методів пластичної хірургії нижньої кінцівки

Z42.8 Подальша допомога з використанням методів пластичної хірургії інших частин тіла

Z42.9 Подальша допомога з використанням методів пластичної хірургії, неуточнена

Z43 Догляд за штучними отворами
Включено:
Закривання
Зондування чи бужування
Виправлення
Видалення катетера
Обробка та промивання
Виключено:
Наявність штучного отвору без необхідності догляду (Z93.-)
Установлення та припасовування протеза та інших пристроїв (Z44-Z46)
Порушення функціонування або інші ускладнення, пов’язані з пристроєм – див. Алфавітний покажчик

Z43.0 Догляд за трахеостомою
Виключено: порушення функціонування або інші ускладнення (J95.0-)

Z43.1 Догляд за гастростомою
Виключено: порушення функціонування або інші ускладнення (K91.4-)

Z43.2 Догляд за ілеостомою
Виключено: порушення функціонування або інші ускладнення (K91.4-)

Z43.3 Догляд за колостомою
Виключено: порушення функціонування або інші ускладнення (K91.4-)

Z43.4 Догляд за іншим штучним отвором травного тракту

Z43.5 Догляд за цистостомою
Виключено: порушення функціонування або інші ускладнення (N99.5-)

Z43.6 Догляд за іншим штучним отвором сечовивідного тракту
Нефростомою
Уретеростомою
Уретростомою
Виключено: порушення функціонування або інші ускладнення (N99.5-)

Z43.7 Догляд за штучною піхвою

Z43.8 Догляд за іншими уточненими штучними отворами

Z43.9 Догляд за неуточненим штучним отвором

Z44 Установлення та припасовування (зовнішнього) протезного пристрою
Виключено:
Порушення функціонування або інші ускладнення, пов’язані з пристроєм – див. Алфавітний покажчик
Наявність протезного пристрою (Z97.-)

Z44.0 Установлення та припасовування штучної руки (усієї) (частини)

Z44.1 Установлення та припасовування штучної ноги (усієї) (частини)

Z44.2 Установлення та припасовування штучного ока
Виключено: механічні ускладнення, пов'язані з протезами очей (T85.3)

Z44.3 Установлення та припасовування (зовнішнього) протеза молочної залози

Z44.8 Установлення та припасовування інших (зовнішніх) протезних пристроїв

Z44.9 Установлення та припасовування неуточненого (зовнішнього) протезного пристрою

Z45 Установлення та регулювання постачання лікарських засобів або імплантованого пристрою
Виключено:
Порушення функціонування або інші ускладнення, пов'язані з пристроєм - див. Алфавітний
покажчик
Наявність протеза чи інших пристроїв (Z95-Z97)

Z45.0 Установлення та регулювання штучного водія ритму серця
▼0936 Перевірка та тестування:

 • автоматичного імплантованого кардіодефібрилятора [AICD]
 • серцевого:
 • кардіостимулятора
 • бівентрикулярного електрокардіостимулятора (CRT)
 • бівентрикулярного електрокардіостимулятора з функцією кардіоверсії-дефібриляції (CRT-D)
 • генератора пульсу [акумуляторного]

Z45.1 Установлення та регулювання приладу для постачання лікарських засобів (крапельниці)
Установлення та регулювання:

 • зовнішнього
 • спінального, що імплантуються
} інфузійного приладу або помпи

Примітка:
Прилад для постачання лікарських засобів – це (зовнішня) інфузійна помпа, яка з’єднується з магістралями судинного доступу або венозним, спінальним чи іншим катетером з метою введення речовин протягом тривалого часу.
Виключено: те саме для фармакотерапії при новоутворенні (Z51.1)

Z45.2 Установлення та регулювання магістралей судинного доступу
Установлення та регулювання:

 • інфузійного порту
 • центрального венозного катетера
 • резервуара (підшкірного)

Примітка:
Магістралі судинного доступу – це імплантований венозний катетер з приєднаним до нього резервуаром.
Виключено:
Установлення та регулювання венозного катетера без приєднаного резервуара (Z45.81)
Те саме для фармакотерапії при новоутворенні (Z51.1)

Z45.3 Установлення та регулювання імплантованого слухового пристрою
Прилад кісткової провідності
Кохлеарний прилад

Z45.8 Установлення та регулювання іншого імплантованого пристрою

◙Z45.81 Установлення та регулювання венозного катетера
Установлення та регулювання:

 • центрального венозного катетера
 • катетера Хікмана
 • венозного катетера без приєднаного резервуара

Виключено:
Установлення та регулювання венозного катетера з приєднаним резервуаром (Z45.2)
Те саме для фармакотерапії при новоутворенні (Z51.1)

◙Z45.82 Установлення та регулювання приладу для перитонеального доступу
Установлення та регулювання імплантованого перитонеального порт-катетера
Виключено:
Те саме для:

 • діалізу (Z49.0)
 • фармакотерапії при новоутворенні (Z51.1)

◙Z45.89 Установлення та регулювання іншого імплантованого приладу
Виключено: те саме для фармакотерапії при новоутворенні (Z51.1)

Z45.9 Установлення та регулювання неуточненого імплантованого пристрою

Z46 Підбирання та припасовування інших пристроїв
Виключено:
Видача повторного призначення (Z76.0)
Порушення функціонування або інші ускладнення, пов’язані з пристроєм – див. Алфавітний покажчик
Наявність протеза та інших пристроїв (Z95-Z97)

Z46.0 Підбирання та припасовування окулярів та контактних лінз

Z46.1 Підбирання та припасовування слухового апарата

Z46.2 Підбирання та припасовування інших пристроїв, пов'язаних з нервовою системою та окремими органами чуття

Z46.3 Підбирання та припасовування зубних протезів

Z46.4 Підбирання та припасовування ортодонтичних пристроїв

Z46.5 Підбирання та припасовування ілеостоми та інших кишкових пристосувань

Z46.6 Підбирання та припасовування сечовивідних пристроїв
Перевірка на доступ повітря в порожнину

Z46.7 Припасовування та налагодження ортопедичних пристроїв
Ортопедичної(ого):

 • скоби
 • протеза, що знімається
 • корсета
 • взуття

Z46.8 Підбирання та припасовування інших уточнених пристроїв
Інвалідного візка

Z46.9 Підбирання та припасовування неуточненого пристрою

Z47 Інші види ортопедичної допомоги при доліковуванні
Виключено:
Допомога, що включає реабілітаційні процедури (Z50.9)
Ускладнення, пов'язані з внутрішніми ортопедичними пристроями, імплантатами та трансплантатами (T84.-)
Наступне обстеження після лікування перелому (Z09.4)

Z47.0 Видалення пластинки після зрощення перелому, а також іншого внутрішнього фіксуючого пристрою
Видалення:

 • цвяхів
 • пластинок
 • стрижнів
 • гвинтів

Виключено: видалення зовнішнього фіксуючого пристрою (Z47.8)

Z47.8 Інший уточнений вид подальшої ортопедичної допомоги
Заміна, перевірка або видалення:

 • зовнішнього фіксуючого пристрою або витяжного пристрою
 • гіпсової пов’язки

Z47.9 Подальша ортопедична допомога, неуточнена

Z48 Інші види хірургічної допомоги при доліковуванні
Виключено:
Догляд за штучним отвором (Z43.-)
Підбирання та припасовування протезів та інших пристроїв (Z44-Z46)
Подальше обстеження після:

 • хірургічної операції (Z09.0)
 • лікування перелому (Z09.4)

Подальша ортопедична допомога (Z47.-)

Z48.0 Догляд за хірургічними пов'язками та швами
▼1911 Зміна пов’язки
Зняття швів

Z48.8 Інші уточнені види подальшої хірургічної допомоги
▼2103

Z48.9 Подальша хірургічна допомога, неуточнена

Z49 Лікування з використанням діалізу
▼1438 Виключено:
Стан, пов'язаний з нирковим діалізом (Z99.2)
Порушення функціонування або інші ускладнення, пов’язані з пристроєм – див. Алфавітний покажчик

Z49.0 Підготовчі процедури для проведення діалізу
Госпіталізація для:

 • створення артеріовенозної фістули [трансплантата]
 • введення катетера для проведення перитонеального діалізу

Виключено:
Госпіталізація для створення нової артеріовенозної фістули через ускладнення, пов’язані з існуючою фістулою (навіть якщо нова фістула створюється у новому місці) – див. Алфавітний покажчик: Ускладнення/діаліз/катетер

Z49.1 Екстракорпоральний діаліз
▼1404 Діаліз (нирковий) БДВ

Z49.2 Інший вид діалізу
▼1404 Перитонеальний діаліз

Z50 Допомога з використанням реабілітаційних процедур
▼2104 Виключено: консультації (Z70-Z71)

Z50.0 Реабілітація при хворобах серця

Z50.1 Інший вид фізіотерапії
Лікувальна та коригуюча гімнастика

Z50.2 Реабілітація осіб, що страждають на алкоголізм
▼0049
▼0525

Z50.3 Реабілітація осіб, що страждають на наркоманію
▼0049
▼0525

Z50.4 Психотерапія, не класифікована в інших рубриках

Z50.5 Мовна терапія

Z50.6 Неоперативне лікування косоокості

Z50.7 Працетерапія та професійна реабілітація, не класифікована в інших рубриках

Z50.8 Інші реабілітаційні процедури
▼0503
Реабілітація курців
Навчання самообслуговуванню у повсякденному житті НКІР

Z50.9 Реабілітаційна процедура, неуточнена
▼2104 Реабілітація

Z51 Інші види медичної допомоги
Виключено: подальше обстеження після лікування (Z08-Z09)

Z51.0 Курс радіотерапії
▼0229

Z51.1 Курс фармакотерапії при новоутворенні
▼0044 Підтримуюча хіміотерапія БДВ
Виключено: профілактична хіміотерапія (Z29.2)

Z51.3 Переливання крові без уточненого діагнозу

Z51.4 Підготовчі процедури до подальшого лікування, не класифіковані в інших рубриках
Виключено: підготовчі процедури для проведення діалізу (Z49.0)

Z51.5 Паліативна допомога
▼2116

Z51.6 Десенсибілізація до алергенів
Виключено: сенсибілізований алергеном (Z41.8-)

◙Z51.60 До алергену, неуточненого

◙Z51.61 До ужалення комахою
Мурахами
Бджолами
Осами

◙Z51.62 До пилку

◙Z51.63 До пилового кліща

◙Z51.64 До тварин
Виключено: до ужалення комахою (Z51.61)

◙Z51.69 До інших уточнених алергенів

Z51.8 Інші уточнені види медичної допомоги
Виключено: Надання допомоги під час відпочинку (Z75.5)

◙Z51.81 Аферез
▼0030 Здоровий донор, що здає клітини для інфузії іншій особі.
Алогенний аферез
Виключено: аутогенний аферез - код до стану (див. Алфавітний покажчик профілактична терапія (плазмоферез) для несумісного трансплантованого органа (Z29.1)

◙Z51.88 Інші уточнені види медичної допомоги

Z51.9 Медична допомога, неуточнена

Z52 Донори органів та тканин  
▼0030 Алогенний донор органів та тканин
Виключено: обстеження потенційного донора (Z00.5)

Z52.0 Донор крові

◙Z52.00 Донор цільної крові
Крові БДВ

◙Z52.08 Донор інших продуктів крові
Компонентів крові БДВ
Лімфоцитів
Тромбоцитів
Виключено: те саме через аферез (Z51.81)

Z52.I Донор шкіри

Z52.2 Донор кістки

Z52.3 Донор кісткового мозку

Z52.4 Донор нирки

Z52.5 Донор рогівки

Z52.6 Донор печінки

Z52.7 Донор серця

Z52.8 Донор інших уточнених органів та тканин

Z52.9 Донор неуточненого органа чи тканини
Донор БДВ

Z53 Звернення до закладів охорони здоров’я з приводу певних непроведених процедур
▼0011 Виключено: непроведена імунізація (Z28.-)

Z53.0 Процедура не проведена у зв'язку з протипоказаннями

Z53.1 Процедура не проведена у зв'язку з відмовою пацієнта через його переконання або під впливом оточення

Z53.2 Процедура не проведена у зв'язку з відмовою пацієнта з інших або неуточнених причин

Z53.8 Процедура не проведена з інших причин

Z53.9 Процедура не проведена з неуточненої причини

Z54 Період видужування
▼2103

Z54.0 Період видужування після хірургічного втручання

Z54.1 Період видужування після радіотерапії

Z54.2 Період видужування після хіміотерапії

Z54.3 Період видужування після психотерапії

Z54.5 Період видужування після лікування перелому

Z54.7 Період видужування після комбінованого лікування
Період видужування після поєднання лікування, класифікованого у рубриках Z54.0-Z54.4

Z54.8 Період видужування після іншого лікування

Z54.9 Період видужування після іншого неуточненого виду лікування​


Надрукувати