(1786-1800) ПРОМЕНЕВI ОНКОЛОГIЧНI ПРОЦЕДУРИ

ПРОМЕНЕВI ОНКОЛОГIЧНI ПРОЦЕДУРИ

▼0229
ПЛАНУВАННЯ ПРОМЕНЕВОЇ ТЕРАПІЇ

1786   Поверхнева радіотерапія
Включено: бета-опромінення

15000-00 Радіотерапія, поверхнева, 1 поле

15003-00 Радіотерапія, поверхнева, ≥ 2 полів

1787   Ортовольтна радіотерапія

15100-00 Радіотерапія, ортовольтна, 1 поле

15103-00 Радіотерапія, ортовольтна, ≥ 2 полів

1788   Мегавольтна радіотерапія
Включено: лікування випромінюванням електронами та фотонами

15224-00 Радіотерапія, мегавольтна, 1 поле, лінійний прискорювач з одним способом впливу

15239-00 Радіотерапія, мегавольтна, ≥ 2 полів, лінійний прискорювач з одним способом впливу
Включено: ротаційна терапія (лінійний прискорювач з одним способом впливу)

15254-00 Радіотерапія, мегавольтна, 1 поле, лінійний прискорювач з двома способами впливу

15269-00 Радіотерапія, мегавольтна, ≥ 2 полів, лінійний прискорювач з двома способами впливу
Опромінення висіченого сегмента кістки за межами організму
Включено: ротаційна терапія (лінійний прискорювач з одним способом впливу)
Кодуйте також, якщо здійснюється:

  • реплантація висіченого сегмента кістки (50227-01 [1570])

1789   Інша мегавольтна радіотерапія
▼0629

15600-00 Стереотаксична радіотерапія, одна доза
Стереотаксична радіохірургія, одна доза

15600-01 Стереотаксична радіотерапія, фракцiйна
Стереотаксична радіохірургія, фракцiйна

15600-02 Опромінення половини тіла

15600-03 Опромінення всього тіла

15600-04 Опромінення всієї площі шкіри

БРАХІТЕРАПІЯ З ВИКОРИСТАННЯМ ЗАКРИТОГО ДЖЕРЕЛА ВИПРОМІНЮВАННЯ
Примітка: Брахітерапія передбачає введення імплантату, що містить джерело радіоактивного випромінювання. Імплантат може бути введений у ділянку, вражену раковими клітинами, або у коронарну артерію для попередження рестенозу. Апарат для брахітерапії з пульсуючою потужністю дози (PDR) дозволяє радіоактивному джерелу бути активним в імплантаті лише 2-10 хвилин на годину. Складна комп’ютерна система контролює рух радіоактивного джерела в імплантаті. Таким чином, максимально лікування здійснюється в ураженій раковими клітинами ділянці, тим самим зменшуючи вплив на інші здорові тканини навколо такої ділянки.
Кодуйте також, якщо здійснюється:

  • планування брахітерапії (15536, 15539, 15541 [1799])

1790    Брахітерапія, внутрішньопорожнинна, гінекологічна

15303-00 Брахітерапія, внутрішньоматкова, низька потужність дози

15304-00 Брахітерапія, внутрішньоматкова, висока потужність дози

15311-00 Брахітерапія, внутрішньовагінальна, низька потужність дози

15312-00 Брахітерапія, внутрішньовагінальна, висока потужність дози

15319-00 Брахітерапія, комбінована внутрішньоматкова та внутрішньовагінальна, низька потужність дози

15320-00 Брахітерапія, комбінована внутрішньоматкова та внутрішньовагінальна, висока потужність дози

1791   Брахітерапія, інші внутрішньопорожнинні локалiзацiї
Включено: стереотаксична брахітерапія
Кодуйте також, якщо робиться:

  • трепанаційні отвори (39012-00 [7])
  • внутрішньочерепна стереотаксична локалізація (40803-00 [1])

Виключено: те саме щодо гінекологічних локалiзацiй (див. блок [1790])

90764-00 Брахітерапія, внутрішньопорожнинна, низька потужність дози

90764-01 Брахітерапія, внутрішньопорожнинна, висока потужність дози

1792   Брахітерапія, інша
Включено:
Брахітерапія:

  • внутрішньотканинна
  • внутрішньосудинна

Кодуйте також:

  • проведену хірургічну процедуру(-и)

15327-00 Брахітерапія з імплантацією тимчасового одноплощинного джерела, низька потужність дози

15327-01 Брахітерапія з імплантацією тимчасового одноплощинного джерела, пульсуюча потужність дози

15327-06 Брахітерапія з імплантацією тимчасового одноплощинного джерела, висока потужність дози

15327-02 Брахітерапія з імплантацією тимчасового багатоплощинного або об’ємного імплантату, низька потужність дози

15327-03 Брахітерапія з імплантацією тимчасового багатоплощинного або об’ємного імплантату, пульсуюча потужність дози

15327-07 Брахітерапія з імплантацією тимчасового багатоплощинного або об’ємного імплантату, висока потужність дози

15327-04 Брахітерапія з імплантацією постійного імплантату, < 10 джерел
Виключено: передміхурової залози (15338-00 [1792])

15327-05 Брахітерапія з імплантацією постійного імплантату, ≥ 10 джерел
Виключено: передміхурової залози (15338-00 [1792])

15338-00 Брахітерапія, передміхурової залози
Кодуйте спочатку:

  • імплантацію аплікатора для брахітерапії (катетерів) (голок) (37227-00 [1160])

15360-00 Брахітерапія, внутрішньосудинна
Включено: катетеризація
Кодуйте спочатку:
• транскатетерна емболізація кровоносних судин при проведенні селективної
внутрішньої променевої терапії (SIRT) (з використанням мікросфер на основі ітрію- 90) (див. Блок [768])

1793   Видалення закритого радіоактивного джерела

15339-00 Видалення закритого радіоактивного джерела
Виключено: видалення аплікатора з ока (42802-00 [177])

1794   Брахітерапія за допомогою поверхневих аплікаторів

15012-00 Брахітерапія, ока
Кодуйте спочатку:

  • імплантацію аплікатора для брахітерапії, ока (42801 -00 [177])

90766-00 Брахітерапія за допомогою поверхневих аплікаторів, інших локалізацій

ВІДКРИТІ РАДІОАКТИВНІ ДЖЕРЕЛА (ІЗОТОПИ)

1795   Введення терапевтичної дози відкритих радіоізотопів

16012-00 Введення терапевтичної дози Фосфору-32

16009-00 Введення терапевтичної дози Йоду-131

16003-00 Введення терапевтичної дози Ітрію-90

16018-00 Введення терапевтичної дози Самарію (153 SM) Лексідронам

16015-00 Введення терапевтичної дози Стронцію-89

90960-00 Введення терапевтичної дози іншого відкритого радіоізотопу

КОРИСТУВАННЯ РАДІОПРОЦЕДУРНОЮ КІМНАТОЮ

1796    Зліпки з радіоактивними препаратами

15342-00 Створення та застосування зліпка з радіоактивними препаратами

15351-00 Створення та застосування аплікатора для ока

1797   Створення та прилаштування пристроїв для іммобілізації або додаткового лікувального обладнання для проведення радіотерапії

90765-00 Створення та прилаштування пристрою для іммобілізації, простого
Включено: прокладки з піноматеріала

90765-01 Створення та прилаштування фіксуючого пристрою, середньої складності
Включено:
Маска Аквапласт (термопластична)
Прикусний валик

90765-02 Створення та прилаштування фіксуючого пристрою, складного
Включено: вакуум-формована маска

90765-03 Створення та прилаштування індивідуальних блоків

90765-04 Створення та прилаштування додаткового лікувального обладнання
Включено:
Прилад-модифікатор променя (підтримувачі болюса)
Шаблони зубів
Внутрішні екрани

КОМП’ЮТЕРИЗОВАНЕ ПЛАНУВАННЯ

1798   Налаштування поля опромінення

15500-00 Налаштування поля опромінення за допомогою симулятора, просте
Включено: одна ділянка з одним полем або паралельними протилежними полями

15503-00 Налаштування поля опромінення за допомогою симулятора, середньої складності
Включено: одна ділянка з двома або більше полями, що лежать в одній площині та пересікаються

15506-00 Налаштування поля опромінення за допомогою симулятора, складне
Включено:
Поля неправильної форми, які вимагають використання індивідуалізованих блоків
Численні суміжні ділянки
Поля, що лежать в різних площинах

15506-01 Налаштування поля опромінення за допомогою спеціального комп’ютерного томографа
Включено:
Поля неправильної форми, які вимагають використання індивідуалізованих блоків
Численні суміжні ділянки
Поля, що лежать в різних площинах

15550-00 Налаштування поля опромінення для 3D конформної променевої терапії [3D- КПТ]
Включено:
Поля неправильної форми
Численні суміжні ділянки
Поля, що лежать в різних площинах

15506-02 Налаштування поля опромінення для променевої терапії з модульованою інтенсивністю дози [IMRT]
Включено:
Поля неправильної форми
Численні суміжні ділянки
Поля, що лежать в різних площинах

15509 Налаштування поля опромінення за допомогою рентгенологічного діагностичного приладу
Включено: одна ділянка з одним полем або паралельними протилежними полями

1799    Дозиметрія випромінювання

15518-00 Дозиметрія за допомогою комп’ютера з інтерфейсом для КТ, проста
Включено: одна ділянка з одним полем або паралельними протилежними полями

15521-00 Дозиметрія за допомогою комп’ютера з інтерфейсом для КТ, середньої складності
Включено: одна ділянка з двома або більше полями, що лежать в одній площині та пересікаються

15524-00 Дозиметрія за допомогою комп’ютера з інтерфейсом для КТ, складна
Включено:
Поля неправильної форми, які вимагають використання індивідуалізованих блоків
Численні суміжні ділянки
Поля, що лежать в різних площинах

15556-00 Дозиметрія за допомогою комп’ютера з інтерфейсом для КТ для 3D конформної променевої терапії [3D-КПТ]
Включено:
Поля неправильної форми
Численні суміжні ділянки
Поля, що лежать в різних площинах

15524-01 Дозиметрія за допомогою комп’ютера з інтерфейсом для КТ для променевої терапії з модульованою інтенсивністю дози [IMRT]
Включено:
Поля неправильної форми
Численні суміжні ділянки
Поля, що лежать в різних площинах

15527-00 Дозиметрія за допомогою комп’ютера без інтерфейсу для КТ, проста
Включено: одна ділянка з одним полем або паралельними протилежними полями

15530-00 Дозиметрія за допомогою комп’ютера без інтерфейсу для КТ, середньої складності
Включено: одна ділянка з двома або більше полями, що лежать в одній площині та пересікаються

15533-00 Дозиметрія за допомогою комп’ютера без інтерфейсу для КТ, складна
Включено:
Поля неправильної форми, які вимагають використання індивідуалізованих блоків
Численні суміжні ділянки
Поля, що лежать в різних площинах

15556-01 Дозиметрія за допомогою комп’ютера без інтерфейсу для КТ для 3D конформної променевої терапії [3D-КПТ]
Включено:
Поля неправильної форми
Численні суміжні ділянки
Поля, що лежать в різних площинах

15536-00 Планування брахітерапії, просте
Включено:
Низька потужність дози, один:
 внутрішньопорожнинний аплікатор
 одноплощинний імплантат

15536-01 Планування брахітерапії, середньої складності
Включено:
Низька потужність дози:
 двоплощинного імплантату
 численних внутрішньопорожнинних джерел

15536-02 Планування брахітерапії, складне
Включено:
Висока потужність дози
Низька потужність дози, об’ємний імплантат
Пульсуюча потужність дози
Виключено: те саме для передміхурової залози (15539-00 [1799])

15539-00 Планування брахітерапії, для передміхурової залози

15541-00 Планування брахітерапії, внутрішньосудинної
1800   Імплантація приладу для променевої терапії

37217-01 Імплантація фідуціальних маркерів (координатних міток)
▼0023