b172 Функції обчислення

b172 Функції обчислення

Конкретні ментальні функції визначення, апроксимації та маніпуляції математичними символами та процесами.

Винятки:

      b1720 Просте обчислення
Ментальні функції обчислення за допомогою чисел, зокрема, додавання, віднімання, множення і ділення.

      b1721 Складні обчислення
Ментальні функції перекладання словесних проблем в арифметичні процедури, перекладаючи математичні формули в арифметичні процедури, та інших складних маніпуляцій з числами.

      b1728 Функції обчислення, інші уточнені

      b1729 Функції обчислення, неуточнені