b164 Когнітивні функції вищого рівня

b164 Когнітивні функції вищого рівня
Конкретні ментальні функції, особливо залежні від лобових часток головного мозку, що включають складні поведінки, спрямовані на завдання, зокрема, ухвалення рішень, абстрактне мислення, планування і виконання планів, ментальна гнучкість і вирішування, які поведінки є прийнятними, за яких обставин; часто їх називають виконавчими функціями.

Включення:

  • категоризація;
  • когнітивна гнучкість;
  • формування концепту

Винятки:

      b1640 Абстрагування
Ментальні функції творення загальних ідей, якостей або характеристик на основі та окремо від конкретних реалій, конкретних об'єктів або реальних випадків.

      b1641 Організація та планування
Ментальні функції координування частин у ціле; систематизування; ментальна функція, залучена до розроблення методу провадження або дії.

     b1642 Управління часом
Ментальні функції впорядкування подій у хронологічній послідовності, відводячи обсяги часу на події та активності.

      b1643 Когнітивна гнучкість
Ментальні функції змінювання стратегій або зсуву ментальних установок, особливо пов'язаних із розв'язуванням проблем.

      b1644 Інсайт
Ментальні функції усвідомлення та розуміння себе і своєї поведінки.

      b1645 Судження
Ментальні функції, залучені до розрізнення між різними варіантами та їхній фінальній оцінці, зокрема таких, що залучені до формування думки.

      b1646 Розв'язування проблем
Ментальні функції визначення, аналізу та інтеграції плутаної або суперечливої інформації в розв'язок.

      b1648 Когнітивні функції вищого рівня, інші уточнені    

      b1649 Когнітивні функції вищого рівня, неуточнені