КЛАС 4 Зміст

КЛАС 4 ЕНДОКРИННІ ХВОРОБИ, РОЗЛАДИ ХАРЧУВАННЯ ТА ПОРУШЕННЯ ОБМІНУ РЕЧОВИН (E00-E89)
Даний клас містить наступні блоки:

E00-E07 Хвороби щитоподібної залози

E09-E14 Проміжна гіперглікемія та цукровий діабет

E15-E16 Інші порушення обміну глюкози та внутрішньої секреції підшлункової залози

E20-E35 Порушення інших ендокринних залоз

E40-E46 Загальна недостатність харчування

E50-E64 Інші види недостатності харчування

E65-E68 Ожиріння та інші види надмірного харчування

E70-E89 Порушення обміну речовин

У даному класі наступні категорії позначені зірочкою:

E35* Порушення ендокринних залоз при хворобах, класифікованих в інших рубриках

Примітка:
Усі новоутворення як функціонально активні, так і неактивні, включені до Класу 2.

Відповідні коди Класу 4 (наприклад, E05.8, E07.0, E16-E31, E34.-) при необхідності можуть бути використані як додаткові коди для визначення чи функціональної активності новоутворень та ектопічної ендокринної тканини чи гіперфункції та гіпофункції ендокринних залоз, пов'язаних з новоутвореннями та іншими станами, класифікованими в
інших рубриках.

Виключено:
Симптоми, ознаки та відхилення від норми, виявлені при клінічних та лабораторних дослідженнях, не класифіковані в інших рубриках (R00-R99)
Транзиторні ендокринні розлади та порушення обміну речовин, характерні для плода та новонародженого (P70-P74)